Międzynarodowy Dzień Światła, 1. dzień obchodów Tygodnia Laudato Si’

Spread the love

Kiedy zdajemy sobie sprawę z odblasku Boga we wszystkim, co istnieje, to serce odczuwa pragnienie, aby wielbić Pana za wszystkie Jego stworzenia i wraz z nimi, jak to wyraża piękny hymn świętego Franciszka z Asyżu:
„Pochwalony bądź, Panie, Z wszystkimi Twoimi stworzeniami, A przede wszystkim z naszym bratem słońcem, Które dzień daje, a Ty przez nie świecisz.
Ono jest piękne i promieniste,
blask
Jest Twoim wyobrażeniem, o Najwyższy!
Panie, bądź pochwalony
Przez naszego brata księżyc,
I nasze siostry gwiazdy,
Które stworzyłeś w niebie Jasne i cenne, i piękne…” (LS:87)

Wychowanie do odpowiedzialności za środowisko naturalne może zachęcać do różnych zachowań, które mają bezpośredni i znaczący wpływ na troskę o środowisko, takich jak unikanie stosowania tworzyw sztucznych i papieru, zmniejszenie zużycia wody, segregowanie odpadów, gotowanie tylko wówczas, gdy będzie można zjeść to, co ugotowano, ostrożne podejście do innych istot żywych, korzystanie z transportu publicznego lub wspólne korzystanie z samochodu przez kilka osób, sadzenie drzew, wyłączanie niepotrzebnego światła itp. Wszystko to jest częścią szczodrej i godnej kreatywności ukazującej to, co najlepsze w człowieku. Ponowna utylizacja czegoś, zamiast szybkiego wyrzucenia, wynikająca z głębokich motywacji, może być aktem miłości, wyrażającym naszą godność. (LS:211)
Komentarz dr hab. Barbara Niedźwiedzka, opowiedzzwierze.pl

Dołącz do obchodów Tygodnia Laudato Si’

***
Międzynarodowy Dzień Światła to globalna inicjatywa, służąca podkreśleniu roli światła w nauce, kulturze i sztuce, edukacji oraz w zrównoważonym rozwoju, a także w tak odległych od siebie obszarach wiedzy, jak medycyna, komunikacja czy energia.
Na datę obchodów wybrano 16 maja, dla upamiętnienia pierwszego zakończonego sukcesem użycia lasera rubinowego, skonstruowanego w 1960 roku przez amerykańskiego fizyka i inżyniera, Teodora Maimana. Laser stał się przykładem naukowego odkrycia z wykorzystaniem światła, które doprowadziło do rewolucyjnych zmian w wielu dziedzinach wiedzy, mających bezpośredni wpływ na życie pojedynczych ludzi i całych społeczeństw.
Źródło Unesco