1 lutego Międzynarodowy Dzień Bez Oleju Palmowego

Spread the love
Dzień Bez Oleju Palmowego zainicjowany został w 2016 roku przez czeską organizacje „Koalice proti palmovému oleji”. Dziś obchodzimy go w międzynarodowej rodzinie krajów takich jak: Republika Czeska, Polsce, Słowacja, Holandia, Portugalia oraz Australia i Indonezja.
Rosnące zapotrzebowanie na olej palmowy przyczynia się do ekspansywnej polityki rolnej, co wiąże się z wycinaniem naturalnych puszczy (lasów deszczowych), by zrobić miejsce uprawom olejowca gwinejskiego na coraz większych plantacjach. Prowadzi to do niszczenia siedlisk dzikich gatunków zwierząt oraz osłabia bioróżnorodność i zagraża równowadze środowiskowej.
Według specjalistów wycinanie naturalnych puszcz i zastępowanie ich palmami olejowymi prowadzi do stopniowego osiadania torfowisk i obniżania terenu. Efektem mogą być oraz częstsze i coraz dłużej trwające powodzie na przestrzeni następnych dziesięcioleci. „Ostatecznie może to spowodować utratę wydajności i w następstwie wielką katastrofę społeczno-ekonomiczną na ogromnych obszarach nizinnych Azji Południowo-Wschodniej”.
wg. Źródła: Nauka w Polsce. 

Dodaj komentarz