Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii, 2. dzień obchodów Tygodnia Laudato Si’

Spread the love

Prawdziwy rozwój człowieka ma charakter moralny i pociąga za sobą pełne poszanowanie osoby ludzkiej, powinien być również ukierunkowany na świat przyrody i “brać pod uwagę naturę każdego bytu oraz ich wzajemne powiązanie w uporządkowany system”. (LS:5)

Miłość Boga jest podstawową przyczyną całego stworzenia: “Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił” (Mdr 11, 24). Tak więc wszelkie stworzenie jest przedmiotem czułości Ojca, który wyznacza mu miejsce w świecie. Nawet życie istoty najbardziej efemerycznej, najbardziej nieznaczącej, jest przedmiotem Jego miłości, a w tych kilku sekundach istnienia otacza je swą miłością. (LS:77)
Wybrane przez dr hab. Barbarę Niedźwiedzką, opowiedzzwierze.pl

Dołącz do obchodów Tygodnia Laudato Si’

***

Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii (ang. International Day Against Homophobia, Transphobia and BiphobiaIDAHOTBIDAHOBIT) – coroczne święto obchodzone 17 maja na pamiątkę usunięcia 17 maja 1990 roku przez Światową Organizację Zdrowia homoseksualizmu z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, mające na celu zwrócenie uwagi na doświadczaną przez osoby LGBT przemoc i dyskryminację.

Święto zostało ustanowione w 2004 roku jako Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii. W 2009 roku jego nazwę zmieniono na Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii i Transfobii, a w 2015 roku na Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. Obchodzone jest w ponad 130 państwach, wliczając w to kilkadziesiąt państw, w których zachowania homoseksualne są penalizowane.

Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii jest oficjalnie uznawany przez Parlament Europejski oraz przez szereg państw i innych instytucji międzynarodowych.
Źródło: Wikipedia