Manifest Wegański

Spread the love

Przepraszamy

Słowo „przepraszam” w żadnej mierze nie jest w stanie zrównoważyć naszych zaniedbań, zaniechań oraz aktów przemocy skierowanych do zwierząt. Działań powodujących ich ból i cierpienie, których doznały na przestrzeni wieków, do dnia dzisiejszego towarzysząc nam w naszym życiu. Jednak, to słowo „przepraszam” dziś wypowiedziane podczas odczytania postulatów Manifestu Wegańskiego niesie nadzieję i pragnienie uznania zwierząt współgospodarzami naszego ziemskiego domu. Niesie wezwanie do uznania ich uczuć, wrażliwości oraz inteligencji, która bezsprzecznie pozwoliła im na przeżycie tak jak nam, ludziom od początków życia na Ziemi. Dlatego z pokorą i szacunkiem do niezwykłości ich życia i historii ich istnienia wypowiadamy zgodnie. Przepraszamy.

………………………..

Manifest Wegański to ruch społeczno-kulturalny działający na rzecz wszystkich istot żyjących. Celem Manifestu Wegańskiego jest propagowanie takich wartości, jak równość, wsparcie, jedność i odpowiedzialność. Wierzymy, że weganizm jest nie tylko dietą, lecz także stylem życia, wypływającym ze światopoglądu równościowego. Wierzymy, że jesteśmy jedną różnorodną rodziną zwierząt ludzkich i pozaludzkich. Celem naszej działalności jest edukowanie, ale również uświadamianie, że tylko od nas – współczesnych ludzi – zależy, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, czy kryzys klimatyczny rozwinie się bez żadnych ograniczeń, czy może jednak uda nam się zminimalizować jego negatywne skutki. Pracujemy również na rzecz wszystkich czujących istot, działamy na rzecz praw zwierząt pozaludzkich oraz zrozumienia i poprawy dobrostanu zwierząt zagrożonych przez działalność człowieka. Zapraszamy na nasze spotkania do Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki i na spotkania na Rynku Głównym w Krakowie.

 

Punkty Manifestu Wegańskiego

1. Weganizm jest filozofią i sposobem życia, wynikającym ze zrozumienia współzależności naszego istnienia z resztą świata

2. Weganizm dostrzega wyjątkowość czujących istot, związaną z ich podmiotowością i podatnością na krzywdę

3. Weganizm jest odpowiedzią na krzywdę czujących zwierząt i kryzys klimatyczno-środowiskowy. Dąży do ich jak największego ograniczenia, wykorzystując istniejące możliwości i tworząc nowe. Jest wizją lepszego świata i dążeniem do jej realizacji.

4. Ważną częścią praktyki weganizmu jest możliwe niekorzystanie z produktów zwierzęcych, zabieganie o upowszechnianie tej praktyki w wymiarze jednostkowym i instytucjonalnym. Wiąże się to z przekonaniem, że żadna czująca istota nie powinna być traktowana jak rzecz, towar, narzędzie i zasób naturalny.

5. Weganizm odwołuje się do dobra, troski, szacunku, sprawiedliwości, świadomości skutków ludzkich wyborów, które to wartości są podstawą odpowiedzialnego życia i funkcjonowania społeczeństwa.

6. Weganizm oznacza współodczuwanie, współpracę i solidarność międzygatunkową i międzypokoleniową. Oparty jest na poczuciu siostrzeństwa i braterstwa z innymi czującymi istotami.

7. Weganizm jest realistyczny: dostrzega pozytywne i negatywne aspekty złożoności i różnorodności istniejącego świata. Jest świadomy zarówno możliwości zmian na lepsze, jak i trudności ich realizacji, związanych ze skalą koniecznych zmian.

8. Weganizm jest sposobem ochrony czujących istot przed manipulacjami co do ich natury, zdolności, potrzeb, preferencji, statusu i położenia, a także co do możliwości upowszechnienia weganizmu i jego wartości jako narzędzia zmiany społecznej.

9. Weganizm wspiera rozwój każdej osoby, bez względu na jej świadomość krzywdy czujących istot i możliwości zmiany na lepsze, w tym jej przekonania jak dalece może realizować wegański sposób życia.

10. Weganizm jest świadomy własnego wymiaru politycznego, jednak chce przekraczać istniejące podziały polityczne, światopoglądowe, a także kulturowe.

11. Weganizm zachęca wiernych różnych religii do krytycznego spojrzenia na własne tradycje i praktyki duchowe, wspiera ukierunkowanie ich w stronę interpretacji zgodnej z wartościami weganizmu.

12. Weganizm ceni metodę naukową i odwołuje się do współczesnej wiedzy naukowej wielu dziedzin, pozostając krytyczny wobec negatywnych aspektów nauki, związanych z krzywdzeniem czujących istot i degradacją środowiska przyrodniczego.

13. Weganizm łączy w sobie elementy racjonalne i emocjonalne, krytyczne i pozytywne, pragmatyczne i wizjonerskie. Przypomina o fundamentalnych wartościach, ceniąc dyskusję. Chce budować mosty, a nie mury.

 

 

Symbolika znaku:
Litery „M” i „W” będące pierwszymi literami wyrazów tworzących nazwę ruchu społecznego „manifest wegański”. Tworzą logo ruchu. Kolor litery „M” (niebieski) symbolizuje przestrzeń, miłość, niebo i czyste powietrze, a litera „W” (zielony) przedstawiona w kolorze zielonym oznacza weganizm, dietę roślinną oraz naturę, a złączone przedstawiają całość układającą się w formie fali o różnych amplitudach drgań wskazujących na zależność od odczuwanych przez nas emocji i oddziaływania na nasze życie losu.

Fala też jest obrazem światła jako nośnika życia i informacji. Bicia serca.

Dodatkowo fala tworzy syntetyczny obraz korony z herbu Krakowa.
Czcionka „Pica” jest charakterystycznym fontem wspominającym minione czasy, gdy Manifesty pisane były na prostych maszynach do pisania i powielane były przy użyciu czcionek zecerskich.

Fala w logo może być przedstawiana korzystając z różnych form wyrazu zachowując jednak jej charakterystyczną kolorystykę.
Dopuszczalna jest również wersja monochromatyczna złożona z obu części przedstawiona jednym kolorem.