Manifest Wegański

Spread the love

Symbolika znaku:
Litery „M” i „W” będące pierwszymi literami wyrazów tworzących nazwę ruchu społecznego „manifest wegański”. Tworzą logo ruchu. Kolor litery „M” symbolizuje przestrzeń, niebo i czyste powietrze, a litera „W” przedstawiona w kolorze zielonym oznacza weganizm, dietę roślinną oraz naturę, a złączone przedstawiają całość układającą się w formie fali o różnych amplitudach drgań wskazujących na zależność od odczuwanych przez nas emocji i oddziaływania na nasze życie losu.

Fala też jest obrazem światła jako nośnika życia i informacji. Bicia serca.

Dodatkowo fala tworzy syntetyczny obraz korony z herbu Krakowa.
Czcionka „Pica” jest charakterystycznym fontem wspominającym minione czasy, gdy Manifesty pisane były na prostych maszynach do pisania i powielane były przy użyciu czcionek zecerskich.

Fala w logo może być przedstawiana korzystając z różnych form wyrazu zachowując jednak jej charakterystyczną kolorystykę.
Dopuszczalna jest również wersja monochromatyczna złożona z obu części przedstawiona jednym kolorem.