Redakcja i kontakt

Spread the love

Redakcja:

31-334 Kraków, ul. Wł. Łokietka 246

tel. 501 410 229

redakcja@istota.info

 

 

Istotne osoby:

Dr hab. Barbara Niedźwiedzka – członkini Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska i Grupy Chrześcijanie dla Zwierząt, dr hab., redaktorka i autorka działu „Ekologia” portalu klubów „Tygodnika Powszechnego”, koordynatorka grupy Troska o Stworzenie Kongresu Katoliczek i Katolików, autorka bloga www.OpowiedzZwierze.pl.

Dr hab. Joanna Hańderek, prof. UJ – wykładowczyni w Instytucie Filozofii UJ. Zajmuje się filozofią kultury i filozofią współczesności. Od 2013 roku organizuje cykl wykładów i spotkań poświęconych różnym formom dyskryminacji społecznych „Kultura wykluczenia?”, członkini rady głównej Kongresu Kobiet. 

Dr hab. prof. UP Dorota Probucka – wykładowczyni akademicka specjalizująca się w etyce ogólnej, etyce rodzinnej, etyce środowiskowej i prawach zwierząt.

Agata Miętus – aktywistka, ekonomistka, feministka. Interesuje się prawami kobiet, ekologią i ekonomią Europy Centralnej.

Suri Stawicka aktywistka i artystka interdyscyplinarna poruszająca się w obszarach queerpoetyki, ekofeminizmu, animal studies, bioartu i ciało-pozytywnej fotografii. Łączy obszary sztuki i nauki poszerzając tym samym dostęp społeczeństwa do obu tych obszarów przekazu. Czuje intensywną integralność ze zwierzętami innymi niż ludzkie. Obecnie mieszka w Krakowie, w przyszłości natomiast planuje prowadzić nomadyczny tryb życia (a przynajmniej na jakiś czas).

Janusz Bończak – aktywista prowegański, uważający, ze weganizm jest pięknem naszego Świata. Wydawca, redaktor naczelny.

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.
Tytuł i znak graficzny zastrzeżone. Prawa autorskie zastrzeżone.
Przedruki za zgodą redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo dostosowania materiałów do potrzeb wydawnictwa.
Artykułów i zdjęć niezamówionych redakcja nie zwraca.