Redakcja i kontakt

Spread the love

Redakcja:

31-334 Kraków, ul. Wł. Łokietka 246

tel. 501 410 229

redakcja@istota.info

 

 

Działamy “Pro publico bono”
Bardzo dziękujemy!

 

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.
Tytuł i znak graficzny zastrzeżone. Prawa autorskie zastrzeżone.
Przedruki za zgodą redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo dostosowania materiałów do potrzeb wydawnictwa.
Artykułów i zdjęć niezamówionych redakcja nie zwraca.