Redakcja i kontakt

Spread the love

Redakcja:

31-334 Kraków, ul. Wł. Łokietka 246

tel. 501 410 229

redakcja@istota.info

 

 

Redaktor Naczelny: Janusz Bończak

Redaktorzy i redaktorki współpracujący:
(alfabetycznie)

Jacek Bator
Jagoda Świętosława Bożek
red. Edyta Bończak

dr hab. Joanna Hańderek, prof. UJ.
red. Magdalena Hejda
red. Marek Kryda
mgr Marcin Łubiński

dr hab. Barbara Niedźwiedzka
Michalina Palarz-Prochal
dr hab. Dorota Probucka, prof. UP.  
dr hab. Marcin Urbaniak, prof. UP.

Korektorka:
Aleksandra Marczuk

Współpraca z redakcją Istota.info na zasadach Pro publico bono
Bardzo dziękujemy!

 

Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.
Tytuł i znak graficzny zastrzeżone. Prawa autorskie zastrzeżone.
Przedruki za zgodą redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo dostosowania materiałów do potrzeb wydawnictwa.
Artykułów i zdjęć niezamówionych redakcja nie zwraca.