Mięso z Polski ponownie pod lupą

Spread the love
Fotografia Unsplash

Epidemia Salmonelli

Analiza przedstawiona 26 października 2023 roku (“Three clusters of Salmonella Enteritidis ST11 infections linked to chicken meat and chicken meat products – JOINT ECDC-EFSA RAPID OUTBREAK ASSESSMENT”), przeprowadzona przez Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) pokazuje, że w okresie od stycznia 2023 roku do 24 października 2023 roku w 14 krajach na świecie potwierdzono łącznie 335 przypadków  Salmonelli Enteritidis ST11. Jednocześnie jak zaznacza raport, większość rozpoznanych przypadków pochodzi z mięsa z kurczaków. Kraje, gdzie rozpoznano Salmonellę Enteritidis ST11 to Polska, Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Niemcy, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Słowenia i Szwecja, ale także Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Salmonella Enteritidis ST11 jest niebezpieczna dla zdrowia i życia człowieka, szczególnie dla osób starszych, niemowląt i osób z obniżoną odpornością. Pierwszy klaster (analiza klastrowa sekwencji przeprowadzona pomiędzy 2022 i 2023 rokiem) zidentyfikował 66 osób zakażonych w dziewięciu krajach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w wieku do 84 lat. Najwięcej przypadków wystąpiło w Wielkiej Brytanii – 21, a następnie we Francji – 19. W Austrii jedna osoba zmarła. W Polsce 3 trafiły do szpitala, w Niemczech liczba ta wzrosła do 5 osób. Klaster 2 (analiza klastrowa sekwencji przeprowadzona pomiędzy 2012 i 2023 rokiem) pokazuje już 192 przypadki w 12 różnych krajach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Ponownie najwięcej przypadków odnotowano w Wielkiej Brytanii – aż 83, a następnie we Francji – 60. Klaster 3, który objął analizę klastrową pomiędzy 2014 i 2023 rokiem objął 77 osób zakażonych w ośmiu krajach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Najwięcej przypadków odnotowano kolejno we Francji oraz Wielkiej Brytanii.

Polskie mięso ponownie na celowniku kontroli

W trakcie przeprowadzonych w 2023 roku krajowych dochodzeń, właściwe organy zajmujące się kwestiami bezpieczeństwa żywnościowego w Danii, Austrii i Włoszech, przedstawiły wyniki badania 10 próbek, które wskazały 7 producentów zlokalizowanych w Polsce oraz jednego producenta w Austrii. Wspólnym punktem skażenia w Danii, Austrii i we Włoszech jest mięso z kurczaka w tym kebab z kurczaka.

Analizując dane z wielu krajów na poziomie Unii Europejskiej, większość skażonego mięsa pochodziło właśnie z Polski. Jednocześnie przeprowadzone analizy wykazały obecność także innych typów salmonelli.

Jak wskazano w raporcie Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, potrzebne są dalsze badania i analizy oraz kluczowe jest wdrożenie skutecznych i konkretnych środków kontrolnych i zapobiegawczych. Jednocześnie przewiduje się, że epidemia będzie się przedłużać, a z czasem liczba odkrytych przypadków będzie rosnąć, obejmując tym samym wiele krajów.

Anna Spurek, COO Green REV Institute: “Ofiarami sektora hodowlanego i koncernów mięsnych są ludzie – zdrowie, życie ludzi jest narażone przez politykę masowej produkcji, traktowania zwierząt jak biomaszyn, jak najniższych kosztów i jak najwyższych zysków hodowców. Musimy jasno powiedzieć – w 2023 r. nie ma miejsca na przemysłową, niezrównoważoną produkcję zwierzęcą”.

Morgan Janowicz, KOO ds. Partnerstwa Green  REV Institute: “Po ostatnich doniesieniach o skażonym mięsie z Polski trafiającym do Wielkiej Brytanii to już kolejne niepokojące przypomnienie o tym z czym wiąże się produkcja zwierzęca. Odpowiednie organy różnych państw w UE, które przeprowadziły swoje śledztwa wskazują, że skażone mięso w większości pochodzi z Polski. Polska jest liderką produkcji mięsa z kurczaka w UE, czas przyznać się przed światem, że produkcja ta uderza nie tylko w klimat, bioróżnorodność i zwierzęta tzw. hodowlane, ale także w zdrowie ludzi. Czas wziąć za to odpowiedzialność”.
Źródło: Green REV Institute