Wezwanie do działania!

Spread the love
Fotografia Unsplash.

Gdzie jest unijna legislacja dla zrównoważonych systemów żywnościowych?

25 października organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz osoby ze środowiska naukowego zaapelowały do Przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen o przedstawienie unijnej legislacji dla zrównoważonych systemów żywnościowych (FSFS) jeszcze w tej kadencji. List został zainicjowany przez European Food Policy Coalition.

Wśród priorytetów podkreślonych w przemówieniu Przewodniczącej KE podczas orędzia o stanie Unii, które miało miejsce 13 września, brakowało uwzględnienia unijnej legislacji dotyczącej zrównoważonych systemów żywnościowych. FSFS miał być zaprezentowany już we wrześniu tego roku, a brak uwzględnienia tej unijnej legislacji w planach działania Komisji Europejskiej na 2024 rok stanowi naruszenie złożonych obietnic.

W liście zaznaczono, że aby poradzić sobie z dzisiejszymi wyzwaniami, kryzysem klimatycznym, utratą bioróżnorodności niezbędne jest przejście na zrównoważone systemy żywnościowe. Budowanie dialogu powinno być nieodłącznym elementem transformacji systemu żywnościowego, a nie punktem blokującym wypracowywanie najważniejszych legislacji. Wskazane  zostały także priorytety:

  • zapewnienie holistycznego podejścia w dialogu o systemach żywnościowych, a nie skupienie się tylko na rolnictwie;
  • zapewnienie inkluzyjności i równości w dialogu dla Zrównoważonych Systemów Żywnościowych;
  • powołanie przez Komisję Europejską zespołu, który składałby się z osób reprezentujących różne Dyrekcje Generalne. Zespół ten nadzorował planowanie, koordynację i realizację dialogu strategicznego.

List został podpisany przez 103 organizacje społeczeństwa obywatelskiego w tym Green REV Institute oraz partnerów koalicji Future Food 4 Climate i 24 osób reprezentujących środowisko naukowe. Z Polski obok REV list został podpisany przez: Fundacja CultureLab, Fundacja Psubraty, Fundacja Niech Żyją!, Stowarzyszenie BoMiasto, Fundacja Noga w Łapę. Razem idziemy przez świat, Wegańska Inicjatywa Obywatelska, Fundacja NO.BA, Podróże z Pazurem, Akcja Demokracja, Instytut Spraw Publicznych oraz prof. Piotra Skubałę.

Morgan Janowicz, Koordynatorka ds. Partnerstwa: “Jesteśmy świadkami niewywiązywania się z obietnic złożonych obywatelkom i obywatelom Unii Europejskiej. W obliczu dzisiejszych i przyszłych wyzwań niemożliwe jest pominięcie unijnej legislacji zrównoważonych systemów żywnościowych. Nie mamy już na to ani czasu, ani przestrzeni”.
Źródło: Green REV Institute