Od Redakcji

Spread the love

(06-2021) Drodzy Czytelnicy.
Nie będę ukrywał, ze papierową wersję naszego magazynu „Istota” spotkał dotkliwy los, związany z rozporządzeniami dotyczącymi lockdawn’u, już na samym początku pandemii Covid-19. Zupełnie świeży numer naszego pisma został wtedy, w lutym 2019 roku rozdystrybuowany do punktów sprze­daży, które zgodnie ze wskazaniem znajdowały się w centrach handlowych dużych miast. I jak pew­nie pamiętacie, te punkty zostały na długi czas zamknięte. Nie będę wspominał jakie straty finan­sowe spowodowała ta tragiczna sytuacja. Zapewne macie tę świadomość lub się domyślacie, że zabloko­wało to działanie naszej redakcji. Wstrzymaliśmy produkcję kolejnych numerów z nadzieją, że sytu­acja dla naszego papierowego pisma będzie bardziej łaskawa. Nie była łaskawa.

Jednakże, równolegle z uzyskaniem praw do papierowej wersji naszego pisma, uzyskaliśmy prawa wydawnicze dla cyfrowej wersji „Istota.info”. Było to, jak się dziś okazuje ratunkiem dla naszego tytułu. Pozwoliło nam to, do dnia dzisiejszego publikować teksty na naszym portalu www.istota.info. Znajdo­wały one w wielu przypadkach Wasze uznanie, za które serdecznie Dziękujemy.

Dziś zdecydowaliśmy się rozpocząć emisję pisma w wersji cyfrowej, w dwumiesięcznym cyklu. Oczy­wiście nie zaprzestaniemy publikacji na naszym por­talu aktualnych tekstów związanych z bieżącymi wydarzeniami.

Przedstawiamy wydanie listopadowo-grudniowe, w którym oprócz aktualności, znajdują się artykuły, które nie znalazły się w kolejnych nie wydrukowanych, papierowych wersjach Istoty.

„Istota.info” jest pismem niezależnym, nie doto­wanym przez żadną partię lub organizację, a wiele działań prowadzonych na rzecz gazety jest w formie pro bono, dlatego też, jeżeli uznacie, że wypełniamy swoją misję, prosimy o wsparcie naszego pisma i pracy redakcyjnej.
Życzę miłej lektury

Janusz Bończak
– wegański redaktor naczelny.
e-mail: redakcja@istota.info

Wspieraj Istotę – wpłać datek. Ogłoś się na łamach naszej strony.