Apel

Spread the love

Szanowna Redakcjo,

Warszawa, 21 grudnia 2021 r. 

Kryzys klimatyczny oraz konsensus naukowy w sprawie antropogenicznego  pochodzenia zmian klimatu są faktami. Nie sposób także przemilczeć oczywistego związku  między zmianami klimatycznymi a rozwijającymi się kryzysami: energetycznym,  żywnościowym, demokracji, zdrowia publicznego i w końcu humanitarnym, których potencjalna  skala wywołuje w wielu z nas lęk i obawę o przyszłość. Ogromny niepokój powinien wzbudzać  także fakt, że polskie społeczeństwo jest o tym fundamentalnym dla ludzkości kryzysie  informowane dopiero od niedawna i w wymiarze nieproporcjonalnym do skali problemu.

Stanowimy grupę aktywistów i aktywistek, organizacji NGO i grup nieformalnych, które  każdego dnia dokładają wszelkich starań, aby informacje o kryzysie klimatycznym  i jego obecnych oraz przyszłych konsekwencjach, a także sposobach adaptacji do kryzysu,  docierały do jak najszerszych grup odbiorców. Nasz głos nie dociera jednak do wielu  kluczowych grup, ponieważ nie dysponujemy narzędziami, które by to skutecznie umożliwiały.  A takimi narzędziami są m.in. środki masowego przekazu, których ogromny potencjał  informacyjny nie jest w sposób wystarczający wykorzystywany w upowszechnianiu takiej  wiedzy. Potrzebujemy mobilizacji i sprawnego przekazywania społeczeństwu rzetelnej informacji na temat pilnej potrzeby osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz efektywnych sposobów realizacji tego celu, by zapobiec najgorszym scenariuszom klimatycznym,  potwierdzonym badaniami naukowymi.

Polaków i Polki nie stać na spokojne czekanie na władzę i rządzących, którzy potraktują  ten problem adekwatnie do jego wagi i przerażających skutków jego lekceważenia. Dlatego  przypominamy, że to Państwo są w posiadaniu ogromnej siły: możliwości informowania  i edukowania o kryzysie klimatycznym całego społeczeństwa, decydentów, polityczek,  biznesu i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Rzetelne informowanie będzie sprzyjać  wzrostowi szans na prowadzenie przez polskie państwo polityki przemyślanej  i zgodnej z wytycznymi sporządzonymi przez Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu przy  Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Macie Państwo szeroki wachlarz możliwości, aby aktywnie włączyć się, a następnie  uczestniczyć w procesie szerzenia odpowiedzialnej edukacji klimatycznej. Niezwykle  kompetentne polskie środowiska eksperckie zasługują na większą przestrzeń w najbardziej  popularnych i lubianych mediach. Brakuje nam w przekazach mediów wyraźnej informacji, że  ochrona klimatu nie ma barw partyjnych i jest problemem globalnym, który trzeba rozwiązywać  systemowo i na każdym szczeblu administracyjnym.

Przyszłość zaczyna się nie jutro, ale już dzisiaj, dlatego apelujemy, abyście już dziś  informowali swoich odbiorców i odbiorczynie z wyprzedzeniem o zbliżających się  konsultacjach i korzyściach wynikających z wyrażenia swojego obywatelskiego głosu. W tej  chwili trwają unijne konsultacje dotyczące dobrostanu zwierząt, który według Komisji Europejskiej jest podstawą zrównoważonej produkcji żywności. Oprócz tego, każdy

obywatel/ka Unii Europejskiej może uczestniczyć w innych trwających i nadchodzących  konsultacjach społecznych związanych z klimatem i środowiskiem. Prosimy, piszcie i mówcie o nich. 

Jeśli za większość przez Państwa udostępnianych artykułów dotyczących kryzysu  klimatycznego należy płacić, prosimy– udostępnijcie je odbiorcom i odbiorczyniom za darmo.

Jeśli już informujecie o kryzysie klimatycznym, apelujemy – informujcie częściej  i kompleksowo! Chcemy czytać i słyszeć o konieczności transformacji systemu  żywnościowego, rolnictwa, a nie tylko o wybranych elementach, składających się na walkę dla  przyszłości.

Jeśli jeszcze nie zaczęliście spójnie i rzetelnie informować swoich odbiorców  i odbiorczyń o wszystkich aspektach kryzysu klimatycznego, apelujemy – zacznijcie!

Media to czwarta władza. Media to siła i narzędzie w walce z kryzysem klimatycznym  w budowaniu zielonej partycypacji, budowaniu silniejszego świadomego społeczeństwa  obywatelskiego oraz przypominaniu rządzącym, decydentom i decydentkom o ich  obowiązkach w zakresie praw człowieka, praw zwierząt, ochrony środowiska naturalnego.

Z poważaniem,

Zarząd Green REV Institute i Zespół Ekowyborcy

 

Apel podpisali:

 1. Akcja Demokracja
 2. Azyl dla Świń “Chrumkowo”
 3. Fundacja Aquila
 4. Fundacja Klub Myśli Ekologicznej
 5. Fundacja MARE
 6. Fundacja na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierzat i Kontroli Obywatelskiej LEX NOVA 7. Fundacji Niech Żyją
 7. Fundacja Noga w Łapę
 8. Fundacja Psubraty
 9. Fundacja Szkatułka
 10. Fundacja Szklane Pułapki
 11. Humane Society International/Europe w Polsce
 12. Klub Gaja
 13. Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze
 14. Polska dla Zwierzat
 15. Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot
 16. ProVeg Polska
 17. Rodzice dla Klimatu – Parents for Future PL
 18. Roślinna Strona
 19. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
 20. Stowarzyszenie Jestem na PTak!
 21. Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy.
 22. Stowarzyszenie Nasz Bóbr
 23. Stowarzyszenia Protest Porszewice
 24. Strajk dla Ziemi Kraków
 25. Wio z Krakowa
 26. V-Gun dla zwierząt