Problemy etyki w kontekście spożywania mięsa

Spread the love
13 marca 2021 roku w Radiu TPI miała miejsce rozmowa z dr hab. Dorotą Probucką, prof. UP, w ramach audycji Karoliny Strzelczyk. Tematem przewodnim były problemy etyki w kontekście spożywania mięsa.
Profesor Dorota Probucka to Kierowniczka Katedry Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji, Z-ca Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii UP, Redaktor Naczelna czasopisma “Edukacja Etyczna”, Z-ca Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Etycznego.
Zapraszam do wysłuchania ważnego głosu w debacie!
Zdjęcie użyte w tle nagrania pochodzi ze strony: https://tydzien-na-weganie.pl