Oświadczenie!

Spread the love

Protestujmy przeciwko wszelkim próbom wypowiedzenia przez Rząd RP tzw. Konwencji Stambulskiej, która z etycznego punktu widzenia jest cywilizacyjnym sukcesem wszystkich europejskich państw (poza Rosją) w dążeniu do minimalizacji przemocy wobec słabszych w rodzinie. Żaden człowiek, niezależnie od płci,  nie może być pozbawiony prawa do bezpieczeństwa fizycznego, do cielesnej integralności i psychicznego dobrostanu. Przynależność do rodziny nie może oznaczać, że  te naturalne uprawnienia tracą swoją moc,  że mogą być lekceważone przez dominującego, silniejszego członka rodziny, który stosując rożne formy przemocy chce sobie podporządkować innych.

dr hab. Dorota Probucka, prof. UP

Ci, którzy są przeciwnikami Konwencji Stambulskiej popierają strukturę rodzinną opartą na dyskryminacji z użyciem siły fizycznej. Manipulacja opinią publiczną polega w tym przypadku na przekonywaniu, że Konwencja Stambulska stanowi zagrożenie dla polskiej rodziny. Rzeczywistym zagrożeniem dla polskich rodzin jest podtrzymywanie złej tradycji polegającej na biciu kobiet i dzieci, ich poniżaniu, zastraszaniu i lekceważeniu. To nie interesy agresora, który perfidnie chroni się za ideą trwałości rodziny powinny być dla nas wiodące, ale interesy pokrzywdzonych, którzy są zbyt słabi aby bronić samych siebie. To ochrona bezsilnych powinna być naszym podstawowym, moralnym obowiązkiem. Powinniśmy to również czynić w imię fundamentalnej wartości chrześcijańskiej jaką jest miłość do bliźniego, a nie bycie strażnikiem patologicznego wzorca społecznego, którego praktykowanie z życia tego bliźniego uczyniło koszmar.
Albowiem wartością społeczną jest szczęśliwa, szanująca się rodzina, w której nikt nie był i nie będzie bity i poniżany.
I tego właśnie broni Konwencja Stambulska.
dr hab. Dorota Probucka, prof. UP
Redaktor naczelna czasopisma Edukacja Etyczna
Kierownik Katedry Etyki Szczegółowej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Wspieraj Istotę – wpłać datek. Ogłoś się na łamach naszej strony.