Zmiana systemu, czyli zdjęcie zwierząt z naszych talerzy

Spread the love

\20 września 2023 roku o godzinie 16:00 odbędzie się drugi panel dyskusyjny organizowany przez Green REV Institute wraz z Future Food 4 Climate. Dyskusja prowadzona będzie  przez Morgan Janowicz –  członkinię zarządu i koordynatorkę do spraw partnerstwa dla Green REV Institute oraz rzeczniczkę Future Food 4 Climate. Morgan jest współzałożycielką Green REV oraz Green Advocacy Academy, programu dla młodych ludzi, którzy chcą zmienić system żywienia i działać rzeczniczo.  Prowadzony przez nią panel Animals in the food system. Advocacy successes and failures? obejmie prawne aspekty obecnego systemu żywności. Przede wszystkim skupi się na systemowych zmianach prawa dotyczącego hodowli przemysłowej. Zmiany prawa są kluczem dla lepszej przyszłości dla wszystkich istot żyjących – ludzi oraz zwierząt pozaludzkich. Debata obejmie także podsumowanie ostatnich czterech lat sytuacji prawnej zwierząt tzw. hodowlanych. Porozmawiamy też o tym, co przynieść nam może rok 2024.

Na panel zaproszone zostały następujące osoby:

Profesor Andrzej Elżanowski – zoolog, bioetyk, autor ponad stu prac naukowych, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Etycznego, współpracownik Wydziału “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego i członek 1 Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach (w latach 2020-2023).

Olga Kikou – dyrektorka Compassion in World Farming, międzynarodowej organizacji zajmującej się podniesieniem dobrostanu zwierząt, której celem jest zniesienie hodowli przemysłowej i osiągnięcie do zrównoważenia przemysłu żywnościowego. Jest zaangażowana w pracę rzeczniczą na poziomie europejskim. Kluczowymi działaniami w jej pracy jest połączenie wielu aspektów ochrony środowiska i walki o prawa zwierząt.

Olivier Morice – rzecznik organizacji zajmującej się ochroną zwierząt L214. Organizacja powstała w 2008 przez działającą wtedy grupę “Stop Gavage”, która walczyła o przede wszystkim o zaprzestanie nieetycznej produkcji foie gras.

Matteo Cupi – wiceprzewodniczący Animal Equality International. Założył Animal Equality Italy w 2012 i pomógł organizacji stać się siłą, której zadaniem jest ochrona praw zwierząt  przede wszystkim we Włoszech, ale także w całej Europie.

Catalina Lopez – dyrektorka Aquatic Animal Alliance, koalicji zrzeszającej ponad 130 organizacji w 67 krajach, skupiającej się na ochronie praw zwierząt wodnych do godnego życia bez cierpienia. Pracowała także dla  ruchu działającego na rzecz ochrony praw zwierząt tzw. hodowlanych, a wcześniej przewodziła kampaniom promującym zakaz hodowli klatkowej w Corporate Engagement oraz w Mercy For Animals Latin America.

Morgan Janowicz: “ European Vegan Summit jest kluczowym wydarzeniem mającym na celu poszerzenie debaty na temat praw zwierząt, a także zwiększenie świadomości, dlaczego transformacja systemu żywnościowego jest integralną częścią radzenia sobie z dzisiejszymi i przyszłymi wyzwaniami. EVS to platforma łącząca głosy ze świata nauki, polityki i aktywizmu na rzecz zmian, począwszy od poziomu lokalnego, a skończywszy na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Panel powstał we współpracy z Linfa Milano  oraz Aquatic Animal Alliance.