Parlament Europejski ponownie ugiął się pod lobby mięsnym i mlecznym

Spread the love

W wyniku głosowania przeprowadzonego 11 lipca 2023 r. podczas sesji plenarnej w Strasburgu Parlament Europejski po raz kolejny zawiódł obywateli i obywatelki Unii Europejskiej i przyzwolił na dalsze wyniszczanie bioróżnorodności, pogłębianie kryzysu klimatycznego oraz uderzanie w prawa człowieka. Posłowie i Posłanki do Parlamentu Europejskiego pod naciskiem lobby, w tym Copa Cogeca, wykluczyły hodowlę bydła oraz inne duże fermy przemysłowe z unijnych regulacji w zakresie emisji.

Jedynym zwycięzcą po dzisiejszym głosowaniu jest lobby mięsne i mleczne, które podkreśliło swoją silną pozycję we wpływaniu na osoby decyzyjne w strukturach Unii Europejskiej. W rezultacie fermy będą mogły kontynuować swoją działalność, wzmacniając niezrównoważony system żywnościowy i uderzając w prawa człowieka, w tym prawo do życia w czystym środowisku.

Fotografia Unsplash

Jak wskazuje “Smród, krew i łzy”, czyli Biała Księga Ofiar Sektora Hodowlanego autorstwa Posłanki do Parlamentu Europejskiego dr. Sylwia Spurek, fermy przemysłowe są źródłem bezpośrednim i pośrednim emisji gazów cieplarnianych. Według raportu FAO “Tackling climate change through livestock. A global assessment of emissions and migaon opportunies” przemysł zwierzęcy odpowiedzialny jest za wytwarzanie około 14,5% emisji gazów cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego. Jednocześnie Posłowie i Posłanki do PE przy oddawaniu swojego głosu pominęli kwestię jakości życia osób żyjących w sąsiedztwie ferm przemysłowych oraz uporczywego, szczególnie w lecie – smrodu.

Środowisko naukowe coraz wyraźniej wskazuje na potrzebę przejścia na dietę roślinną. 28 czerwca 2023 r. Science Advice for Policy by European Academies na zlecenie Komisji Europejskiej przygotował raport pt. “Towards sustainable food consumption” (W kierunku zrównoważonej konsumpcji żywności). Wnioski i zalecenia zawarte w raporcie jasno pokazują, że nie powstrzymamy pogłębiającego się kryzysu klimatycznego bez przejścia na zrównoważony system żywnościowy, czyli roślinny. Jednocześnie raport zaleca zmiany w systemie żywnościowym ze względu na pogłębiający się kryzys zdrowotny w skali globalnej.

Anna Spurek, COO Green REV Institute: “Dopóki będziemy zaprzeczać że sektor hodowlany jest motorem katastrofy klimatycznej, dopóty nie uda nam się przeprowadzić żadnej transformacji. Uwzględnienie interesów lobby pokazuje, że większość Posłów i Posłanek do PE przedkłada interes przemysłu nad przyszłość ludzi. Przypominamy, że na martwej planecie nie będzie zysków”.
Źródło: Green REV Institute