Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce cenzury wegańskich zamienników mięsa.

Spread the love

Ukłon dwutygodniowego rządu w stronę lobby mięsnego

 5 grudnia 2023 na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się druk nr 607. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych.  Organizacje, które chciałyby skomentować cenzurę wegańskiego mięsa mają na przesłanie stanowiska dokładnie.. do 6 grudnia 2023 r.

 To nie pierwsza próba cenzurowania nazewnictwa wegańskich produktów, sukcesorów mięsa, nabiału i jaj. W przypadku mięsa słynna poprawka 165 nie została przyjęta przez Parlament Europejski w 2020 r. Od tego czasu lobby mięsne działa bardzo intensywnie, żeby osoby konsumenckie nie zastępowały w imię klimatu, zwierząt, etyki, środowiska czy zdrowia – mięsa zwierzęcego mięsem roślinnym.  We Francji podobne próby były podejmowane od 2020 r., jednak sektor producentów roślinnych zamienników mięsa zdecydowanie przeciwstawił się rządowi powołując się na argumenty związane z wolnością gospodarczą, kosztami zmian opakowań, nierównym traktowaniem na rynku produktów spożywczych.

“Faktycznie nierówności jest cała masa. Sektor hodowlany korzysta ze środków na marketing, wykorzystuje Wspólną Politykę Rolną. Branża roślinna cierpi przez siłę lobby mięsnego i wspierających go polityków. Mamy przykład “przysługi” dla lobbystów mięsnych, koncernów, które niszczą planetę, zdrowie ludzi, zwierzęta.” mówi Anna Spurek, Green REV Institute. “Od 2020 walczymy o to, żeby sektor roślinny był traktowany tak samo. Jednak lobby mięsne broni swoich biznesów – tu środki finansowe, tam cenzura. Zasłaniają się dobrem osób konsumenckich, chociaż to sektor hodowlany nie pokazuje jak “produkowana” jest szynka, wędlina, kiełbasy. Ministerstwo tym projektem pokazuje, że jest stronnicze, nie chce sprawiedliwej transformacji systemu żywności i wspiera zanieczyszczających” – dodaje.

Foto Canva

W projekcie czytamy: “ Celem nowelizacji rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jest wprowadzenie zasad stosowania określeń “szynka” „wędlina”, „wędzonka”, „kiełbasa”.

Projektowane przepisy pozwolą na ochronę określeń stosowanych zwyczajowo do opisu produktów mięsnych. Określenia te były zdefiniowane w Polskich Normach, stosowanych w Polsce obowiązkowo do czasu wejścia Polski do UE.
Z uwagi na to konsumenci kojarzą przedmiotowe określenia z produktami mięsnymi. Proponowane zasady znakowania przyczynią się do zapewnienia ochrony interesów konsumentów dając im możliwość dokonywania świadomego wyboru spożywanej przez nich żywności a także ochrony rynku produktów mięsnych.

Do MRiRW napływały wnioski o wprowadzenie terminów określających produkty powstałe z mięsa poprzez wprowadzenie prawnej ochrony tych terminów, aby zapobiec nadużyciom prowadzącym do wprowadzania konsumentów w błąd, min.: wniosek ośmiu organizacji rolniczych –#HodowcyRazem oraz Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP”.

Morgan Janowicz, REV: “Ministerstwo samo wskazuje, że to nie osoby konsumenckie a producenci mięsa żądają cenzury. To jest skandal, że grupa, która zanieczyszcza, niszczy środowisko, zdrowie i naszą przyszłość traktowana jest przez rządzących priorytetowo i w sposób wyjątkowy“.
Źródło: Anna Spurek anna@greenrev.org