Wykaz polskich organizacji i grup społecznościowych potępiających myślistwo (hobbystyczne, rekreacyjne, sportowe), oraz udział dzieci w  polowaniach

Polskie Towarzystwo Etyczne, Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza Ślipko SJ, Akademickie Stowarzyszenie Przeciwko Myślistwu Rekreacyjnemu, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Stowarzyszenie Twórców

Czytaj dalej