Wykaz polskich organizacji i grup społecznościowych potępiających myślistwo (hobbystyczne, rekreacyjne, sportowe), oraz udział dzieci w  polowaniach

Spread the love

 • Polskie Towarzystwo Etyczne,
 • Centrum Etyki Chrześcijańskiej im. Tadeusza Ślipko SJ,
 • Akademickie Stowarzyszenie Przeciwko Myślistwu Rekreacyjnemu,
 • Stowarzyszenie Pisarzy Polskich,
 • Stowarzyszenie Twórców Wydarzeń Artystycznych i Kulturalnych SAPART,
 • Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka,
 • Polskie Towarzystwo im. Alberta Schweitzera,
 • Polskie Stowarzyszenie Alberta Camusa,
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka,
 • Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP,
 • Federacja Inicjatyw Oświatowych,
 • Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji,
 • Fundacja na rzecz Przeciwdziałania Przemocy „Feniks”,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie,
 • Stowarzyszenie „Razem Przeciw Przemocy”,
 • Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne,
 • Fundacja „Dajmy Dzieciom Siłę”,
 • Stowarzyszenie na rzecz Bioróżnorodności i Dziedzictwa Kulturowego,
 • Stowarzyszenie „Prawnicy na rzecz Zwierząt”,
 • Stowarzyszenie „W Kręgu”,
 • Fundacja Centaurus; Fundacja Pegasus,
 • Fundacja Compassion in World Farming Polska,
 • Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce,
 • Towarzystwo Ochrony Zwierząt; Klub Myśli Ekologicznej,
 • Stowarzyszenie Ruch na rzecz Obrony Praw Zwierząt i Ludzi,
 • Stowarzyszenie Straż dla Zwierząt w Polsce,
 • Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, Stowarzyszenie Tilia,
 • Fundacja Akcja dla Dzikich Zwierząt,
 • Stowarzyszenie Pomagajmy Zwierzętom,
 • Fundacja na rzecz Ochrony Dzikich Zwierząt PRIMUM,
 • Fundacja Dzika Polska,
 • Fundacja Równi wobec Życia,
 • Stowarzyszenie Pogotowie dla Zwierząt,
 • Fundacja Pomocy Zwierzętom Nie Milcz – Reaguj!,
 • Stowarzyszenie Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura,
 • Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Przyrody,
 • Fundacja Czarna Owca – Pana Kota; Fundacja Oficyna 21,
 • Koalicja Niech Żyją!, w skład której wchodzą następujące organizacje:
 • Stowarzyszenie „Pracownia na rzecz Wszystkich Istot”,
 • Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne – Klub Gaja,
 • Stowarzyszenie „Empatia”,
 • Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt „Viva”,
 • Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków,
 • Stowarzyszenie „Ptaki Polskie”,
 • Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze,
 • Stowarzyszenie  – Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”,
 • Stowarzyszenie Greenpeace Polska,
 • Stowarzyszenie „Otwarte Klatki”,
 • Stowarzyszenie Inicjatywa na Rzecz Zwierząt „Basta”,
 • Stowarzyszenie „Psubraty”,
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt „Animals”,
 • Fundacja na rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej „LEX NOVA”,
 • Fundacja na rzecz Ochrony Zwierząt „IUS ANIMALIA”,
 • Związek Polskich Fotografów Przyrody,
 • Fundacja „Dzika Polska”,
 • Fundacja na rzecz Ochrony Praw Zwierząt „Mondo Cane”,
 • Fundacja „Noga w Łapę”,
 • Fundacja „Strefa Zieleni”,
 • Fundacja „Albatros”,
 • Towarzystwo Przyrodnicze „Dubelt”,
 • Piekarskie Stowarzyszenie Przyrodników,
 • Stowarzyszenie – Klub Przyrodników; Towarzystwo Ochrony Krajobrazu,
 • Fundacja „Klinika Rządzenia”,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Obrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”,
 • Fundacja „Alter Eco”,
 • Fundacja „Aquila”; Fundacja „Azyl”,
 • Polskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych; Krakowska Asocjacja Promotorów Radosnego Ptaka,
 • Opolskie Towarzystwo Przyrodnicze,
 • Stowarzyszenie „Akcja Carpatica”,
 • Inicjatywa „Dzikie Karpaty”,
 • Stowarzyszenie „Nasz Bóbr”,
 • Towarzystwo Przyrodnicze Kawka,
 • Human Society International/Europe,
 • Towarzystwo dla Natury i Człowieka.

Grupy społecznościowe:

 • „Dobro Zwierząt  – Polska”,
 • „Kultura Wykluczenia?”,
 • „Ruch Ludzi – Prawa Zwierząt”,
 • „Polska dla Zwierząt”,
 • „Prawa Zwierząt”,
 • „Obóz dla Puszczy”,
 • „Front Antyłowiecki”,
 • Pomorski Ruch Antyłowiecki,
 • Środkowopomorski Ruch Antyłowiecki,
 • Wielkopolski Ruch Antyłowiecki,
 • Poznaniacy Przeciwko Myśliwym,
 • Mazowiecki Ruch Aytyłowiecki,
 • Podlaski Ruch Antyłowiecki,
 • Warszawski Ruch Antyłowiecki,
 • Toruński Ruch Antyłowiecki,
 • Górnośląski Ruch Antyłowiecki,
 • Karpacki Ruch Antyłowiecki,
 • Bydgoski Ruch Antyłowiecki,
 • Łódzki Ruch Antyłowiecki,
 • Krakowski Ruch Antyłowiecki,
 • Szczeciński Ruch Antyłowiecki,
 • Lubelski Ruch Antyłowiecki,
 • Trójmiejski Ruch Antyłowiecki,
 • Śląski Ruch Antyłowiecki,
 • Wrocławski Ruch Antyłowiecki,
 • Świętokrzyski Ruch Antyłowiecki,
 • Suwalsko-Augustowski Ruch Antyłowiecki.

 

Wykaz opublikowany na podstawie książki pt. “Etyczne potępienie myślistwa”.