Kolejny gatunek zabijany hodowlą przemysłową, tym razem ośmiornice.

Spread the love
(fot. Unsplash)

Green REV Institute i Future Food 4 Climate dołączają do stanowiska Aquatic Animal Alliance i  wzywają rząd Wysp Kanaryjskich do odmowy wydania pozwolenia na budowę farmy ośmiornic przez firmę Nueva Pescanova.

Aquatic Animal Alliance wraz z Green REV Institute, Future Food 4 Climate i ponad 110 organizacjami i przedstawicielami i przedstawicielkami nauki z całego świata ostrzegł rząd Wysp Kanaryjskich w Hiszpanii przed poważnymi zagrożeniami dla środowiska, bioróżnorodności  związanymi z budową farmy ośmiornic w Puerto Las Palmas na wyspie Gran Canaria. Firma Nueva Pescanova, zajmująca się akwakulturą, wystąpiła do władz lokalnych o pozwolenie środowiskowe, a informacje dostarczone przez nią w tym celu zostały niedawno upublicznione.

Dokumentacja ta budzi duże zaniepokojenie ze względu na ewidentny brak informacji na temat potencjalnych skutków dla ekosystemu morskiego otaczającego farmę, a także dla społeczności zamieszkującej wyspę. Firma nie precyzuje metod i procesów zapobiegających filtracji potencjalnie niebezpiecznych substancji w ściekach ani stężenia amoniaku, azotynów, azotanów i fosforu, które mogą negatywnie wpływać na ekosystem.

W dokumentacji brakuje informacji na temat możliwości rozprzestrzeniania się chorób w kontekście intensywnej eksploatacji. Firma stwierdza w swojej dokumentacji, że “w przypadku hodowli ośmiornic nie są jeszcze znane żadne istotne patologie”.

Jednak wcześniejsze badania wykazały, że ośmiornice mogą cierpieć nawet na 20 różnych patologii, w tym Vibrio Cholerae, która powoduje chorobę cholery u ludzi. Inwestor nie wymienia żadnego z tych patogenów, które mogą być potencjalnie przenoszone na morskie zwierzęta dzikie lub na ludzi. Pomija także ryzyko związane ze stosowaniem potencjalnych metod leczenia tych patologii, takich jak antybiotyki i leki przeciwpasożytnicze, które mogą przyczynić się do narastającego globalnego kryzysu związanego z opornością na antybiotyki.

Inne zagrożenia dla środowiska obejmują możliwość ucieczki ośmiornic z hodowli do otaczającego ekosystemu, co może powodować negatywne interakcje z lokalną fauną i przenoszenie chorób.

W stanowisku przesłanym decydentom i decydentkom znacznie dokładniej omówiono wszystkie zagrożenia dla środowiska związane z zatwierdzeniem tej budowy.

Anna Spurek COO Green REV Institute “Nie rozpoczęliśmy nawet dobrze debaty na temat produkcji zwierzęcej jako siły napędowej kryzysu klimatycznego a przemysł rozpoczyna wykorzystywanie kolejnych gatunków zwierząt pozaludzkich.  To pokazuje, że potrzebujemy władz, które czują odpowiedzialność klimatyczną, społeczną i etyczną. System żywności działa nadal na starych zasadach wykorzystywania i zabijania zwierząt pozaludzkich. Dodatkowo działa bez strachu o przyszłość planety. Potrzebujemy silnego NIE ze strony Hiszpanii i UE dla kolejnych ferm wykorzystujących zwierzęta i niszczących środowisko i ludzi.  Inwestycja jest sprzeczna z ambicjami Europejskiego Zielonego Ładu i strategii Od pola do stołu”.
Źródło: Green REV Institute