Rząd Niemiec inwestuje miliony w transformację systemu żywnościowego.

Spread the love
Fot. Unsplash

Czy Polska stanie do wyścigu o zdrowie, planetę i prawa zwierząt czy nowy polski rząd wybierze business as usual?

Rząd Federalny Niemiec w ramach budżetu na rok 2024 przeznaczy łącznie 38 milionów euro na promocję alternatywnych źródeł białka oraz przejście na zrównoważone rolnictwo. Wypracowana przez Federalne Ministerstwo Żywności i Rolnictwa (BMEL) strategia obejmuje m.in. promocję białek roślinnych na potrzeby żywienia ludzi.

Niemcy – kierunek żywność dla przyszłości

Sama strategia wyraża rosnącą świadomość osób decyzyjnych na temat obecnego systemu żywności, który jest nie tylko niezrównoważony i nieetyczny, ale także niewydajny. Według raportu Greenpeace (Feeding the Problem – the dangerous intensification of animal farming in Europe), 71% wszystkich gruntów rolnych w Unii Europejskiej jest wykorzystywanych pod produkcję paszy dla zwierząt tzw. hodowlanych. Na promocję spożycia białka roślinnego dla ludzi przeznaczono w ramach budżetu 8 milionów euro.

Największa część funduszy, ponad 20 milionów euro, zostanie przeznaczonych na działania, które pomogą w odejściu od produkcji zwierzęcej. Następne 10 milionów euro będzie przeznaczone na promowanie innowacyjnych metod produkcji i przetwarzania białek roślinnych. Ponadto planowane jest stworzenie centrum kompetencji skoncentrowanego na białkach przyszłości, innowacjach oraz budowie platformy służącej wymianie wiedzy i doświadczeń między zainteresowanymi stronami w dziedzinie produkcji białek w żywieniu człowieka.

Najnowszy raport żywieniowy (Deutschland, wie es isst – Der BMEL-Ernährungsreport 2023) wydany przez Federalne Ministerstwo Żywności i Rolnictwa (BMEL) wskazuje, że prawie połowa społeczeństwa w Niemczech celowo ogranicza spożycie mięsa, a 10% z nich stosuje w swojej diecie roślinne alternatywy dla produktów mięsnych.

Anna Spurek, COO Green REV Institute: “Warto zapytać nowego Ministra lub Ministrę Rolnictwa kiedy powoła Departament Transformacji Systemu Żywności albo Zrównoważonego Systemu Żywności i rozpocznie prace dot. przekierowania środków i wsparcia z sektora hodowlanego do sektora żywności roślinnej dla ludzi a nie produkcji paszy dla zwierząt tzw. hodowlanych. W Europie rozwija działania sieć wegańskich rolników i rolniczek – niestety w Polsce nadal słyszymy legendarną baśń o prawie do kotleta. Czas skończyć z ideologią mięsa i mleka zwierzęcego”.

Co z UE?

Green REV Institute komentuje także decyzje Komisji Europejskiej. Państwa członkowskie wyznaczają nowe kierunek rolnictwa i przyszłości dla żywności, a Unia Europejska stoi po stronie przemysłu i sektora hodowlanego. Potwierdza to zablokowanie decyzji ws. polityki promocji produktów rolno- spożywczych i zablokowana rewizja legislacji dla systemu żywnościowego, a także hamowanie reform w obszarze ochrony zwierząt tzw. hodowlanych.
Morgan Janowicz – koordynatorka ds. partnerstwa REV: “ Od miesięcy prowadzimy dialog z KE ws. obiecanych reform ale Stella Kyriakides, Janusz Wojciechowski i rzecz jasna sama Ursula von der Leyen wybierają milczenie. Składamy skargę do urzędu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. KE łamie obietnice dane milionom obywateli i obywatelek”.
Źródło: Morgan Janowicz morgan@greenrev.org