Traktat Roślinny w ramach European Protein Strategy?

Spread the love

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad sprawozdaniem dot. Europejskiej Strategii w zakresie białka (sprawozdawczynią jest Emma Wiesner). Posłowie i Posłanki do PE mają wezwać w rezolucji Komisji Europejską do pilnego przedstawienia kompleksowej strategii UE w zakresie białka, która wprowadzi skuteczne środki zmierzające do zwiększenia produkcji białka w UE w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

W ramach prac członkowie Komisji AGRI zgłosili ponad 600 poprawek do tekstu sprawozdania. Jedna z nich, poprawka nr 551 niderlandzkiej Posłanki z The Left, Anji Hazekamp wzywa Komisję Europejską do przyjęcia Plant Based Treaty (Traktatu Roślinnego), którego celem jest promowanie przejścia na zdrowszą, zrównoważoną dietę opartą na roślinach oraz aktywne odwracanie szkód wyrządzonych funkcjom planety, usługom ekosystemowym i różnorodności biologicznej.

 “Jesteśmy częścią Plant Based Treaty od początku globalnej kampanii, czyli sierpnia 2021 r.” mówi Anna Spurek, COO Green REV Institute. “To bardzo ważny moment, bo zapis dot. Traktatu Roślinnego w sprawozdaniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego byłby milowym krokiem dla transformacji systemu żywności. Plant Based Treaty ma trzy filary i każdy z nich określa odchodzenie od produkcji mięsa, nabiału, jaj, rolnictwa zwierzęcego, wspieranie sektora roślinnego białka dla ludzi i odnowę biologiczną.” dodaje A. Spurek

Traktat Roślinny wsparli politycy i decydentki z całego świata, w Polsce dr. Sylwia Spurek, Posłanka do Parlamentu Europejskiego, radny Filip Pelc, czy Poseł Koalicji Obywatelskiej dr Tomasz Aniśko oraz młodzieżówka Nowej Lewicy – Młoda Lewica.

“Traktat Roślinny to game changer w naprawie systemu żywności. Powstał inspirowany Traktatem Paliw Kopalnych (przyjętym ostatnio przez Miasto Stołeczne Warszawa), i jego wsparcie i przyjęcie oznaczałoby, że zaczyna się globalna zmiana na rzecz zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności.” mówi Morgan Janowicz, Koordynatorka ds. Partnerstwa Green REV Institute, Future Food 4 Climate.

Źródło: Anna Spurek anna@greenrev.org