Media jako czwarta władza

Spread the love

Green REV Institute w dniu 16. maja uczestniczył w posiedzeniu zespołu parlamentarnego “Rodzice dla Klimatu”. Tematem posiedzenia była ,,Rola i misja mediów w dobie kryzysu planetarnego”.

Photo: Unsplash

W posiedzeniu udział wzięły osoby eksperckie, media oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadzenie eksperckie zostało przełożone przez analityczkę Annę Mierzyńską, dr hab. Jacka Wasilewskiego, ekspertkę ds. komunikacji klimatycznej Annę Siewiorek oraz mec. Kamilę Drzewicką. W ramach posiedzenia Morgan Janowicz, Koordynatorka ds. Partnerstwa podkreśliła rolę mediów w budowaniu demokracji:

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Szanowni Decydenci i Decydentki,

Szanowne Osoby Eksperckie, Szanowni Państwo,

 

Morgan Janowicz, Green REV Institute, Dyrektorka Future Food 4 Climate. W imieniu Green REV Institute, Future Food 4 Climate chciałabym serdecznie podziękować za organizację posiedzenia i podjęcie tak ważnego tematu jak rola czwartej władzy – mediów w budowaniu wiedzy, świadomości ale co ważniejsze poparcia dla polityk klimatycznych i zrozumienia transformacji. Niestety czwarta władza w walce o demokrację, klimat, sprawiedliwość żywnościową, klimatyczną, społeczną – działa dzisiaj w sposób krótkowzroczny – bazując na popularności, klikalności, krótkich, chwytliwych i tu i teraz informacjach. Media nie budują kultury relacji z odbiorcą, odbiorczynią, niestety zamiast trzymać się roli liderów debaty i liderek opinii weszły w rolę nośnika sensacji i reklamy. Od czwartej władzy zależy jakość i przyszłość demokracji.

 W pierwszej kolejności chcę przedstawić kluczowe wnioski z badania Green REV Institute – Jak komunikować idee Zielonego Ładu w czasie konfliktu. Tak, tego Zielonego Ładu, który jest dzisiaj kolejną piłką w wyborach i kolejnym narzędziem do polaryzacji i budowania strachu, niepokoju, obaw. Dlaczego? Bo po prostu media nie odegrały swojej roli w rzetelnym informowaniu, uczeniu i przekazywaniu precyzyjnych informacji. Takiej jak ta, że Zielony Ład to korzyści dla nas wszystkich, bo koszty braku transformacji, braku implementacji polityk klimatycznych, reform są druzgocące: zdrowie publiczne, nasze podatki, koszty życia, bezpieczeństwo żywnościowe i żywności, wojny i konflikty zbrojne, niszczenie zasobów naturalnych. Media jednak wolały zamiast o bezpiecznej żywności pisać o robakach, zapominając, że fermy insektów powstają dla sektora hodowlanego, są dofinansowane ze Wspólnej Polityki Rolnej a przeciwko fermom owadów protestowałyśmy my jako REV, wiele organizacji europejskich, środowisko naukowe. Niewątpliwie jednak z awantury o fermy i hodowle insektów nie zapamiętamy informacji o ryzykach z tej hodowli dla zdrowia ludzi, alergiach, utracie bioróżnorodności czy o tym, że włączenie insektów do systemu żywności to tak naprawdę wsparcie dla ferm wielkotowarowych. Zapamiętamy foto polityków z “prawdziwym mięsem” – czyli tym ze zwierząt z ferm przemysłowych.

More in Common w ostatnim raporcie Polityka klimatyczna z ludzką twarzą pisze wprost, że Polki i Polacy chcą działania wszystkich sektorów i polityków dla klimatu, krytykują Zielony Ład, ALE AŻ “47% badanych chce jego kontynuacji po wprowadzeniu niezbędnych zmian, a kolejne 5% wdrożenia w niezmienionej formie. Odrzucenia Europejskiego Zielonego Ładu w całości chce natomiast tylko 38% badanych”. Tu jest ogromna  przestrzeń do działań. Bo Zielony Ład to dźwignia przetrwania dla nas wszystkich. Chcemy żyć w czystym środowisku, chcemy być zdrowe i o tym jest właśnie EU Green Deal.

W naszym raporcie Roadmap Jak komunikować Zielony Ład w czasie konfliktu, opracowanym z osobami eksperckimi i organizacjami pozarządowymi z Polski wskazałyśmy najważniejsze postulaty – sformułowane w czasie przeprowadzonych przez nas debat eksperckich, które chcę skierować do polityków i polityczek na sali bo to Państwo jesteście liderami i liderkami opinii i to Wy możecie podnieść poziom debaty w mediach:

 1. Używanie języka korzyści
 2. Pokazywanie, że EZŁ rozwiązuje nasze główne problemy
 3. Odwoływanie się do emocji
 4. Stosowanie zrozumiałych, prostych sformułowań
 5. Prezentowanie dobrych przykładów – wskazywanie ich w otoczeniu
 6. Dostosowanie metody komunikatu do grupy odbiorców
 7. Mówienie o tym, że wdrażanie EZŁ pomaga zatrzymać finansowanie zbrodni Putina
 8. Udzielanie wywiadów mediom – bywanie w nich, żeby mówić o EZŁ, co pozwala
  trafiać do dużej grupy odbiorców i odbiorczyń
 9. Przedstawianie pełnego obrazu EZŁ (zalety wdrożenia, możliwe, lecz przejściowe
  poświęcenia, alternatywy wyborów, które – dzięki zastosowaniu się do EZŁ
  – pozwolą wszystkim dostrzec lepszą codzienność)

 

Druga kwestia to nasz – Green REV Institute – apel o monitorowanie i zaangażowanie partnerów społecznych do prac wdrożeniowych w Polsce w ramach DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024/825 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmiany dyrektyw 2005/29/WE i 2011/83/UE w odniesieniu do wzmocnienia pozycji konsumentów w procesie transformacji ekologicznej poprzez lepszą ochronę przed nieuczciwymi praktykami oraz lepsze informowanie. To ważna legislacja w kontekście dezinformacji i z tego miejsca apeluję żebyśmy wszystkie i wszyscy zaangażowali się w opracowanie przepisów krajowych.

I w tym miejscu już ostatnia kwestia: Nowy Jork pozwał amerykański oddział JBS, największego na świecie producenta mięsa, oskarżając brazylijską firmę o wprowadzanie klientów i klientek w błąd co do swoich celów klimatycznych, w tym planu osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 roku.

Letitia James, nowojorska prokurator generalna, złożyła pozew twierdząc, że JBS USA wielokrotnie zapewniała opinię publiczną i konsumentów o zrównoważonym rozwoju, co w efekcie mogło “zapewnić świadomym ekologicznie konsumentom licencję na spożywanie wołowiny”. Dodała: “ekologiczny greenwashing firmy wykorzystuje portfele zwykłych Amerykanów i Amerykanek  i obietnicę zdrowej planety dla przyszłych pokoleń”.

Szanowni Państwo z dezinformacją będziemy walczyć, także narzędziami prawnymi.

Dziękuję pięknie. 

Tekst: Morgan Janowicz (morgan@greenrev.org