“Dokarmianie” problemu: niebezpieczna intensyfikacja hodowli zwierząt w Europie

Spread the love

Produkcja przemysłowa oraz nadmierne spożycie mięsa i produktów mlecznych mają poważny wpływ na nasz klimat, środowisko i zdrowie. Coraz większa liczba dowodów naukowych sprawia, że ​​potrzeba ograniczenia produkcji i spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego jest wyraźniejsza i pilniejsza niż kiedykolwiek. Zwyczaje konsumpcyjne i poziomy produkcji w Europie znacznie przekroczyły wszelkie granice określone przez naukę w zakresie zdrowia, środowiska i klimatu. W Unii Europejskiej średnie spożycie mięsa na mieszkańca jest dwukrotnie wyższe od średniej światowej.

W świetle dowodów naukowych na wpływ przemysłowej produkcji zwierzęcej i wysokiego spożycia produktów zwierzęcych Greenpeace zlecił ocenę sposobu, w jaki obecnie wykorzystywane są fundusze publiczne dostarczane w ramach wspólnej polityki rolnej UE (WPR). Raport analizuje trendy w europejskim sektorze hodowlanym i zestawia informacje na temat użytkowania gruntów rolnych w Europie. Z badań wynika, że ​​głównym trendem w europejskim sektorze hodowlanym jest stale rosnąca koncentracja produkcji mięsa i nabiału w coraz mniejszej liczbie i większych gospodarstwach.

Dane pokazują, że ponad 71% wszystkich gruntów rolnych w UE (grunty wykorzystywane do uprawy roślin – grunty orne – a także użytki zielone do wypasu lub produkcji pasz) jest przeznaczone na żywienie zwierząt gospodarskich. Wyłączając użytki zielone i biorąc pod uwagę jedynie grunty wykorzystywane pod uprawy roślin, widzimy, że ponad 63% gruntów ornych wykorzystuje się do produkcji paszy dla zwierząt, a nie żywności dla ludzi.

Biorąc pod uwagę płatności w ramach WPR uzależnione od wielkości gospodarstw, a także płatności bezpośrednio wspierające produkcję zwierzęcą, do gospodarstw hodowlanych lub gospodarstw produkujących paszę dla zwierząt gospodarskich trafia od 28,5 do 32,6 miliardów euro – od 18% do 20% całkowitej kwoty unijnej roczny budżet.

W raporcie tym stwierdza się, że WPR musi zareagować na ogromny wpływ sektora hodowli zwierząt na przyrodę, klimat i zdrowie publiczne oraz odwrócić obecną tendencję intensyfikacji rolnictwa, którą pomogła stworzyć.

Pobierz raport: Dokarmianie problemu – niebezpieczna intensyfikacja hodowli zwierząt w Europie

Źródło:https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/nature-food/1803/feeding-problem-dangerous-intensification-animal-farming/