LIST OTWARTY DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ I RADY (UE)

Spread the love

LIST OTWARTY DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ I RADY (UE)
W SPRAWIE PRZYSPIESZENIA ZIELONEJ TRANSFORMACJI


24 lutego Europa i cały świat stanęły przed ogromnym wyzwaniem – wojną wywołaną agresją Rosji na Ukrainę. Dzisiaj wszystkie oczy skierowane są na płonące miasta Ukrainy a społeczeństwo obywatelskie pomaga osobom uchodźczym.
Nie zapominajmy jednak, że równolegle toczy się jedna z najważniejszych wojen o przyszłość planety. Walka z kryzysem klimatycznym.
28 lutego Międzyrządowy Zespół ds. Klimatu IPCC opublikował nowy raport. Wnioski są jasne. Zmiany klimatu następują szybciej niż przewidywano, bez zdecydowanych działań na rzecz ograniczania emisji gazów cieplarnianych i ochrony dzikiej przyrody straty dla ludzi i ekosystemów będą katastrofalne i nieodwracalne.
W 2021 roku Komisja Europejska przyjęła pakiet Fit for 55 którego narzędzia mają doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. Dzisiaj już wiemy, że w obliczu wojny, która napędzana jest paliwami kopalnymi oraz w obliczu kolejnych informacji naukowych Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski muszą podjąć wszelkie działania polityczne i legislacyjne, żeby przyśpieszyć i wdrożyć działania ograniczające emisje nie w 55 % a w 65 % procentach do 2030 r.
Wiceprzewodniczący KE Frans Timmermans zaczyna mówić o węglu jako paliwie przejściowym. Wczoraj walczyliśmy z gazem, a dzisiaj z powodu uzależnienia od dostaw z Rosji, agresora w wojnie, KE decyduje się na powrót do rozwiązań, które stanowią ryzyko dla przyszłości nas wszystkich. Komisarz ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski wspomina o bezpieczeństwie żywnościowym i konieczności podporządkowania transformacji systemu żywności w związku z wojną w Ukrainie.
W obliczu zagrożeń jakie niosą za sobą antropogeniczne zmiany klimatu oraz uzależnienie bezpieczeństwa energetycznego i żywnościowego od państw, które działają wbrew wartościom UE apelujemy do Komisji Europejskiej i Rady UE o niezwłoczne rozpoczęcie debaty i działań na rzecz rewizji celów Fit for 55 i przyjęcia nowego pakietu regulacji klimatycznych pod nazwą Fit for 65 oraz wdrażania działań na rzecz przyspieszenia transformacji: odchodzenia od paliw kopalnych na rzecz OZE, transformacji systemu transportu i przechodzenia na zrównoważony system żywności roślinnej.
Tylko w ten sposób uda nam się uniezależnić od dostaw gazu, węgla, paszy dla zwierząt hodowanych głównie na fermach przemysłowych. Tylko w sposób uda nam się uniezależnić od wspierania niedemokratycznych działań innych państw i wyznaczyć jasną ścieżkę walki ze skutkami zmian klimatycznych i ratowania ludzi i ekosystemów.
Nie chcemy Europy węgla i stali, chcemy zielonej Europy, odpowiedzialnej, solidarnej i bezpiecznej! Dlatego apelujemy do Was: już czas na Fit for 65!

List został podpisany przez:
Środowisko naukowe
1. Dr hab. prof. UP Marcin Urbaniak, Klub Gaja
2. Dr hab. Piotr Rzymski, prof. UMP – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu im. Karola Marcinkowsiego
3. Prof. dr hab. Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski w Katowicach
4. Dr Ryszard Kulik, Fundacja Klub Myśli Ekologicznej
5. Prof. dr hab. Joanna Wibig, Uniwersytet Łódzki
6. Dr. hab. prof. Joanna Hańderek, Uniwersytet Jagielloński
7. Dr. inż. Jerzy Mirosław Kupiec – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
8. Dr hab. Piotr Krajewski, Uniwersytet Łódzki
9. Dr hab. prof. UW Wiktor Kotowski, Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek zarządu Centrum Ochrony Mokradeł (CMok)
10. Dr. hab. Ewa Jabłońska, Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, członkini zarządu Centrum Ochrony Mokradeł (CMok)
11. Dr Łukasz Kozub, Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek zarządu Centrum Ochrony Mokradeł (CMok)
12. Dr Tomasz Aniśko, Poseł na Sejm
13. Esther Zitterl, Uniwersytet Wiedeński
14. Dr. Poli Sotomayor, Założycielka Brigada Animal México
15. Dr. Sylvia Lorek, Profesorka w dziedzinie ekonomii konsumenckiej, Uniwersytet w Helsinkach; przewodnicząca SERI, Sustainable Europe Research Institute Germany e.V.
16. Dr Julio G. Fournier Gabela, Instytut Analiz Rynkowych w Thünen
17. Ivanka Puigdueta Bartolomé, doktorantka, Universidad Politécnica de Madrid
18. Dr. Lysanne Snijders, Zespół Ekologii Behawioralnej, Wageningen University & Research, Holandia
19. Dr Ahmed Ouda, członek Food@COP
20. Bruno Borsari, dr, emerytowany profesor, Wydział Biologii, Winona State University
Organizacje społeczeństwa obywatelskiego:
1. Dr Marcin Anaszewicz, CEO Green REV Institute
2. Anna Spurek, Future Food 4 Climate
3. Karolina Skowron, Dyrektorka Zarządzająca Akcja Demokracja
4. Jasmijn de Boo, Wiceprezeska ProVeg International
5. Dr. Anita Krajnc, Dyrektorka Wykonawcza Animal Save Movement & Plant Based Treaty
6. David Román, Prezes Zarządu Unión Vegetariana Española
7. Arek Czarnecki, Prezes Zarządu Fundacji Impuls
8. Dr Sailesh Rao, Założyciel & Dyrektor Wykonawczy Climate Healers
9. Karla Loppi, Członkini Zarządu Vegaaniliitto
10. Jon Bennett, Dyrektor Operacyjny w Wielkiej Brytanii Greek Animal Welfare Fund / Animal Action Greece
11. Beata Nowak, Członkini Zarządu Fundacji Zielone Swiatło
12. Ann Degreef, Współzałożycielka i Dyrektorka GAIA
13. Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
14. Mia MacDonald, Dyrektorka Wykonawcza Brighter Green
15. Jacek Bożek, Prezes Zarządu Klubu Gaja
16. Jagoda Gmachowska, Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Wiosna bez Barier
17. Agnieszka Oleszkiewicz, Założycielka Fundacji Chlorofil
18. Roman Głodowski, Prezes Stowarzyszenia “Nasz Bóbr”
19. Sidsel Sofie Poulsen, Koordynatorka ds. Polityki Dansk Vegetarisk Forening (DVF)
20. Rodzice dla Klimatu
21. Błażej Miernikiewicz, Prezes Fundacji Aktywizmu Klimatycznego
22. Dr. Poli Sotomayor, Założycielka, Brigada Animal México
23. Georges G. Hayek, Założyciel Lebanese Vegans & Właściciel Hayek Hospital
24. Maja Hrovat, Prezeska Slovensko vegansko društvo
25. Magdalena Galus, Dyrektorka Centrum Ochrony Mokradeł (CMok)
26. Karolina Jamska, Założycielka Towarzystwa Przyrodniczego “KAWKA”
27. Catalina Lopez, Dyrektorka Aquatic Animal Alliance & Aquatic Life Institute
28. Daria Schmidt, Prezeska Fundacji Szkatułka
29. Łukasz Berlik, Prezes Opolskiego Towarzystwa Przyrodniczego
30. Stephanie Cabovianco, Dyrektorka Climate Save Movement
31. Barbara Turowska-Sojka, Prezeska Fundacji „Niech Żyją!”
32. Michał Bomastyk, Prezes Zarządu Instytutu Przeciwdziałania Wykluczeniom
33. Barbara Wojtaszek, Prezeska Zarządu Fundacji Klub Myśli Ekologicznej
34. Teodor Vasile, Współzałożyciel ACIA (Asociația pentru Conștientizarea Industriei Agricole)
35. Maja Madejska, Założycielka Roślinna Strona
36. Renata Markowska, Prezeska Fundacji Noga w Łapę
37. Katarzyna Karpa-Świderek, Koordynatorka Zespołu, Zespół Ochrona Środowiska/Klimat Inicjatywy “Nasz Rzecznik”
38. Dos Winkel, Honorowy Prezes Sea First Foundation
39. Dr. Ewa Rumińska, Prezeska Zarządu Fundacji Albatros
40. Małgorzata Terrero-Rozmus, Prezeska Zarządu Fundacji Rething
41. Martin Smrek, Prezes Zarządu Humánny pokrok
42. Riku Eskelinen, Dyrektor Wykonawczy Luonto-Liitto
43. Dorota Sujecka, Stowarzyszenie Protest Porszewice
44. Dominik Włudyga, Prezes & Łukasz Misiuna, Wiceprezes, Stowarzyszenia Społeczno-Przyrodniczego M.O.S.T
45. Brigitte Gothière, Dyrektorka L214
46. Jan Pasko-Porys, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lęborka
47. Chay Neal, Dyrektor Wykonawczy Animal Liberation Qld
48. James Mack, Dyrektor Wykonawczy Salish Coast Land And Marine Conservation Society
49. Federico Giacosa, Lombricoltura Piemontese
50. Shireen Kassam, Dyrektor Plant-based Health Professionals UK
51. Hope Bohanec, Dyrektorka Wykonawcza Compassionate Living
52. Mark Gold, Vegan Compassion Group
53. Greg McFarlane, Dyrektor Vegan Australia
54. Karen Rubio, Organizatorka Plant-Based Advocates
55. Sebastian Bednarski, aktywista SSOZS, Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina
56. Tim Werner, Climate Save Germany
57. Danae Tonge, Manitoba Animal Save
58. Ronnie Lee, Koordynator Wyre Forest Vegans
59. Tove Reece, Dyrektor Wykonawczy Voice for Animals Society
60. Alexandra Corbu, Koordynatorka kampanii Agent Green
61. Maggie Dale, Współzałożycielka, Dyrektorka Wykonawcza Planet Friendly News
62. Anna Laurila, Prezeska Finnish National Youth Council Allianssi
63. Moussa Ibrahim Barka, YOU-LEAN Chad
64. Frank Shija, Institute of Social Work
65. Nuno Alvim, Dyrektor Zarządu Associação Vegetariana Portuguesa
66. Matt Nummelin, Sekretarz Finnish Climate Grandparents