Plant Based Treaty

Spread the love
Globalna grupa aktywistów traktatowych opartych na roślinach

Rozpoczęła się globalna kampania na rzecz walki ze zmianami klimatu poprzez zmianę światowego systemu produkcji żywności.

Akcja odbędzie się w prawie 100 miastach na całym świecie, tak aby zachęcić decydentów  i decydentki do poparcia traktatu Plant Based Treaty.

31 sierpnia 2021. Aktywiści i aktywistki z całego świata wzywają dziś rządy do postawienia systemów żywnościowych na czele walki z kryzysem klimatycznym. Kampania na rzecz “Traktatu Roślinnego” ma na celu wywarcie oddolnego nacisku na przywódców i decydentki, aby wynegocjowali globalne porozumienie w celu powstrzymania wpływu rolnictwa zwierzęcego na naszą planetę.

Akcje odbywają się przed prawie 100 ratuszami na całym świecie, w tym w Manchesterze, Bristolu, Amsterdamie, Lizbonie, Rzymie, Los Angeles, Mexico City, Toronto, Seulu, Bombaju i Ankarze, aby zachęcić decydentów, decydentki i władze do podpisania traktatu. Wykorzystując to oddolne wsparcie, kampania będzie dążyć do tego, aby 10 milionów osób, 10 000 organizacji, 10 000 przedsiębiorstw i 50 miast poparło traktat do 2023 r., przed globalnym podsumowaniem Porozumienia Paryskiego (GST). Traktat poparło już kilka znanych osobistości, w tym Moby, Leona Lewis i Sophie Aldred.

Aktywiści popierają Traktat oparty na roślinach

Traktat wzywa władze do wynegocjowania globalnego porozumienia wokół następujących trzech zasad:

  • ZANIECHAĆ – Żadnych zmian w użytkowaniu gruntów, degradacji ekosystemów czy wylesiania dla celów hodowli zwierząt.
  • PRZEKIEROWAĆ – Aktywne przejście od systemów rolniczych opartych na zwierzętach do systemów żywnościowych opartych na roślinach
  • PRZYWRÓCIĆ – Przywrócenie kluczowych ekosystemów i ponowne zalesianie Ziemi.

W ramach Porozumienia Paryskiego z 2015 r. kraje zawarły pakt, aby ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu poniżej 2°C – a najlepiej 1,5°C – powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Chociaż ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych jest ważnym sposobem na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, samo w sobie nie wystarczy, aby osiągnąć ten prawnie wiążący cel. Traktat Roślinny, Plant Based Treaty zwraca uwagę na skutki produkcji mięsa, nabiału i jaj, które powodują emisję dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu, trzech głównych gazów cieplarnianych. Eksperci i ekspertki twierdzą, że redukcja metanu jest prawdopodobnie jedynym sposobem na uniknięcie wzrostu temperatury powyżej 1,5°C, a także największą szansą na spowolnienie ocieplenia w okresie od teraz do 2040 roku.

Międzynarodowy artysta Moby: “Ponieważ produkcja mięsa i nabiału jest główną przyczyną kryzysu klimatycznego, jasne jest, że nie możemy rozwiązać kryzysu klimatycznego bez przejścia na dietę roślinną. Zmiana jest konieczna i popieram Traktat Roślinny, dla zwierząt, planety i zdrowia ludzi.”

Anita Krajnc, Globalna Koordynatorka Kampanii Plant Based Treaty: “Szóste porozumienie Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) jasno stwierdza, że bardziej niż kiedykolwiek krytyczne jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i identyfikuje diety oparte na roślinach jako kluczową metodę osiągnięcia tego celu. W sytuacji, gdy globalna temperatura wzrośnie o 3°C, jeśli nie podejmiemy pilnych działań, konieczne jest, abyśmy zwiększyły i zwiększyli świadomość tego, w jaki sposób nasze systemy żywnościowe – a w szczególności rolnictwo zwierzęce – przyczyniają się do kryzysu klimatycznego.”

“Mając zaledwie pięć lat na odwrócenie najgorszych skutków zmian klimatycznych, nie można już dłużej działać jak zwykle. Nadszedł czas, aby przestawić się na gospodarkę opartą na roślinach, aby odwrócić szkody, które wyrządziliśmy środowisku, oraz aby promować zdrowsze społeczeństwo.”

Osoby, organizacje, firmy i miasta mogą poprzeć Traktat wysyłając e-mail ze swoim poparciem na adres endorse@plantbasedtreaty.org lub odwiedzając stronę PlantBasedTreaty.org.

Działacz Traktatu Opartego na Roślinach

O Traktacie Roślinnym:

Inicjatywa Plant Based Treaty to oddolna kampania mająca na celu umieszczenie systemu produkcji żywności na pierwszym miejscu w walce z kryzysem klimatycznym. Wzorując się na popularnym Traktacie o Paliwach Kopalnych, Traktat Roślinny ma na celu powstrzymanie powszechnej degradacji kluczowych ekosystemów spowodowanej przez rolnictwo zwierzęce oraz promowanie przejścia na zdrowszą, zrównoważoną dietę opartą na roślinach. Wzywamy naukowców i naukowczynie, osoby prywatne, grupy, firmy i miasta do poparcia tego wezwania do działania i wywarcia presji na rządy krajowe, aby wynegocjowały międzynarodowy Traktat Roślinny.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://plantbasedtreaty.org/

Instagram: https://www.instagram.com/plantbasedtreaty

Twitter: https://twitter.com/Plant_Treaty

TikTok: https://www.tiktok.com/@plantbasedtreaty

Facebook: www.facebook.com/PlantBasedTreaty

Źródło: Green REV Institute