Wózki akumulatorowo-elektryczne to nasza przyszłość

Spread the love

Opublikowane dziś studium wykonalności „Ruch dostaw z użyciem wózków akumulatorowych: wykonalność 2021” opublikowane w ramach projektu „ZeroEmissionDeliveries – Berlin” ilustruje ogromny potencjał wózków akumulatorowych – i wykraczających poza badany okres. Fraunhofer ISI przygotowało badanie na zlecenie T&E Transport & Environment. MAN Truck & Bus z zadowoleniem przyjmuje wyniki badania, a także wskazuje na znaczenie wsparcia rządowego dla prywatnej i publicznej infrastruktury ładowania jako decydującego czynnika we wdrażaniu, a także jednej z największych obaw swoich klientów.

  • Baza danych badania: 9500 rzeczywistych wycieczek do 543 oddziałów 224 ciężkich samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 12 t (dmc)
  • Stwierdzenie kluczowe: Prawie 60 procent zbadanej floty samochodów ciężarowych REWE w regionie północno-wschodnich Niemiec może być już zelektryfikowane, około 40 procent już dziś z korzyściami ekonomicznymi.
  • Dyrektor generalny MAN, Andreas Tostmann: „Rozwój infrastruktury ładowania musi mieć teraz najwyższy priorytet”.

W pierwszym studium wykonalności dotyczącym elektryfikacji regionalnego ruchu dostawczego, które opiera się na rzeczywistych danych firmy, Fraunhofer ISI na zlecenie Transport & Environment pokazuje, że elektryfikacja drogowego transportu towarowego jest możliwa już w krótkim okresie i obiecuje korzyści ekonomiczne dla firm. Wykonalność ekonomiczną i techniczną zbadano na praktycznym przykładzie logistyki REWE Group w całym północno-wschodnim regionie Niemiec. Wynik: prawie 60 procent floty REWE w regionie północno-wschodnim można już zelektryfikować. Dla około 40 procent przejście na e-ciężarówki wiąże się z korzyściami ekonomicznymi.

Andreas Tostmann, dyrektor generalny MAN Truck & Bus, jest zadowolony z wyników „Ruch dostawczy z użyciem wózków akumulatorowych: wykonalność 2021”, ale stawia również wymagania politykom: „Rozwój infrastruktury ładowania musi teraz mieć najwyższy priorytet i być wspierany przez Ustawodawcy powinni także zdecydować o preferencyjnym dostępie dla bezemisyjnych ciężarówek w miastach w perspektywie średnioterminowej.” Ponadto do 2025 r. wzdłuż europejskich autostrad musi powstać podstawowa sieć ładowania o mocy ładowania od 700 do 1000 kW, powiedział Andreas Tostmann.

Prywatny wykładowca dr Patrick Plötz prowadził studium wykonalności w Fraunhofer ISI. Oto najważniejsze wnioski z jego punktu widzenia: „Po przeanalizowaniu wszystkich 9500 przejazdów ciężarówkami do ponad 540 punktów logistycznych jest jasne: obecnie dostępne asortymenty wózków akumulatorowych są już dziś często wystarczające do zarządzania wszystkimi analizowanymi przejazdami ciężarówek po mieście w badaniu i prawie połowa wycieczek regionalnych rozważanych z e-ciężarówkami. Dzięki zoptymalizowanemu planowaniu tras i dodatkowym pośrednim ładowaniu potencjał jest jeszcze większy. Jednak dla ciężkich samochodów ciężarowych powyżej 26 ton z bardzo długimi dziennymi przejazdami, elektryfikacja nadal pozostaje wyzwaniem biorąc pod uwagę obecną podaż pojazdów.”

Ze względu na wysoki stopień zastępowalności i możliwe korzyści kosztowe, jednym z zaleceń badania jest to, że operatorzy ciężarówek powinni już dziś zbadać przekształcenie swojej floty ciężarówek w miejski i regionalny ruch dostawczy.

MAN Truck & Bus przyjął wyniki badania z dużym zainteresowaniem, gdyż potwierdzają one własne doświadczenia i analizy. Oprócz elektryfikacji na obszarach miejskich, która byłaby już dziś w pełni możliwa, wyniki wyznaczają trendy w zastosowaniach regionalnych, ponieważ również w tym przypadku około 50% badanych tras byłoby już możliwe do wykonania przy użyciu e-ciężarówek. Jeśli teraz przyjrzymy się krótkoterminowemu okresowi badań do 2023 r., staje się jasne, że w kolejnych latach, dzięki ulepszonej technologii akumulatorów, wiele dodatkowych zastosowań i tras z elektrycznymi ciężarówkami będzie możliwych i ekonomicznych. „Z mojego punktu widzenia ważnym wnioskiem z badania dla naszych klientów jest to, że operatorzy flot mogą szybko zelektryfikować technicznie wykonalne trasy, a ponadto

Ekaterina Boening, kierownik projektu studium wykonalności w T&E Germany, podsumowuje wyniki w następujący sposób: „Elektryfikacja drogowego transportu towarowego jest możliwa i obiecuje korzyści ekonomiczne dla firm. Następny rząd federalny nie może być rozpraszany przez pseudo-rozwiązania, takie jak biopaliwa , e-paliwa czy ciężarówki na gaz, bo to byłaby strata czasu i pieniędzy.”
Źródło: MAN Truck & Bus