Farm 2 Fork (Od pola do stołu)

Spread the love

Historyczne głosowania strategii Farm 2 Fork, Od pola do stołu.

Bardzo silne lobby przemysłu mięsnego, mleczarskiego, lobby Big Ag (Big Agriculture) od miesięcy prowadzi działania na rzecz osłabienia zapisów naszej strategii. Codziennie otrzymujemy informacje o kolejnych rozmowach, negocjacjach i próbach wpływania na jej kształt. Strategia “Farm 2 Fork”,  jest ważna dla nas ze względu na przyszłość: środowiska, bioróżnorodności, ludzi, zwierząt.

Dlatego prosimy wszystkich Posłów i Posłanki do PE o głosowanie ZA strategią w obecnym, niezmienionym, nieosłabionym kształcie.

“W imieniu Green REV Institute  zwracam się do Państwa przed sesją plenarną i przed nadchodzącym głosowaniem nad sprawozdaniem Komisji PE ENVI/AGRI w sprawie strategii „Od pola do stołu”(EUFarm2Fork), na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego (2020/2260(INI)). W dobie katastrofy klimatycznej, turbulencji społecznych i politycznych Unia Europejska musi rozpocząć działania, żeby naprawić system produkcji żywności. Środowisko naukowe, organizacje pozarządowe, aktywiści i aktywistki, think tanki alarmują, że musimy zdecydowanie dokonać zrównoważonej transformacji systemu żywnościowego, dla dobra ludzi, środowiska naturalnego, bioróżnorodności oraz samych zwierząt. Doceniamy pracę decydentów i decydentek KE i PE nad reformą i zmianą systemu żywności produkcji. Oczywiście chciałybyśmy widzieć bardziej ambitne zapisy, zdecydowane i odważne działania, ale naszym celem przed głosowaniem 18-21.10 jest uzyskanie poparcia dla zapisów strategii Od pola do stołu od Posłów i Posłanek, grup politycznych PE. Apelujemy za przyjęciem sprawozdania Od pola do stołu i stanowcze odrzucenie wszelkich poprawek, które mogłyby osłabić zrównoważoną i zieloną transformację systemu żywności oraz zapisy strategii. Będziemy ogromnie wdzięczne i wdzięczni za wsparcie dla strategii i dla naszej przyszłości. Przyszłości środowiska naturalnego, bioróżnorodności, zdrowia i jakości życia ludzi, losu zwierząt tzw. hodowlanych. Prosimy o wsparcie EU Farm to Fork i rozpoczęcie sprawiedliwej transformacji systemu żywności. „

“Nie jesteśmy tak silni i silne jak lobby przemysłu rolnego, ale jesteśmy głosem tych, którzy potrzebują tej strategii dla jakości życia, zielonej przyszłości, ratowania bioróżnorodności i środowiska naturalnego, zwierząt i ludzi”.
Źródło: Green Rev Institute

 

Strategia „od pola do stołu” ma na celu przyspieszenie przejścia na zrównoważony system żywnościowy, który powinien:

  • mieć neutralny lub pozytywny wpływ na środowisko,
  • pomagają łagodzić zmiany klimatu i dostosowywać się do ich skutków,
  • odwrócić utratę bioróżnorodności,
  • zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, odżywianie i zdrowie publiczne, upewniając się, że każdy ma dostęp do wystarczającej, bezpiecznej, pożywnej i zrównoważonej żywności,
  • zachowanie przystępności cenowej żywności przy jednoczesnym generowaniu bardziej sprawiedliwych zysków ekonomicznych, wspieraniu konkurencyjności sektora dostaw UE i promowaniu sprawiedliwego handlu.