Dom przy Ognisku

Spread the love
 Na terenie naszej gminy realizowany jest projekt “Dom przy Ognisku – trening mieszkalnictwa dla dorosłych osób z niepełnosprawnością” przez Stowarzyszenie ChSON “Ognisko” .
W Modlnicy działa mieszkanie treningowe dla dorosłych osób z niepełnosprawnością („ON” – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności: intelektualnej lub psychicznej lub całościowych zaburzeń, w tym autyzmu) mieszkańców powiatów: miasto Kraków, powiat krakowski-ziemski.
Placówka zapewnia 24 godzinne wsparcie asystenta i realizację treningów umiejętności kluczowych dla samodzielnego mieszkania poza rodziną pochodzenia.
Uczestnicy droga pobytów treningowych w mieszkaniu, przy wsparciu zatrudnionej do realizacji działań kadry merytorycznej będą ćwiczyli samodzielne funkcjonowanie poza rodziną pochodzenia, w kluczowych dla samodzielności obszarach.
Staramy się (pracownicy GOPS i Urzędu Gminy) odwiedzać mieszkańców “Domu” i dowiadywać się jak im się mieszka na terenie naszej gminy. Zdarzają się również rewizyty, które zawsze chętnie przyjmujemy i ciepło wspominamy. 🙂
Źródło: Gmina WW