Green Rev Institute i Akcja Demokracja wzywają Prezydenta RP Andrzeja Dudę

Spread the love

Green Rev Institute i Akcja Demokracja wzywają Prezydenta RP Andrzeja Dudę do wprowadzenia sprawiedliwej ceny produktów pochodzenia zwierzęcego, która uwzględni negatywny wpływ produkcji zwierzęcej na klimat. Apel przed COP26.

W czwartek, 28.10.2021 pod Pałacem Prezydenckim odbył się briefing Akcji Demokracji i Green Rev Institute

  • Przedstawicielki organizacji zaprezentowały list otwarty do Prezydenta Andrzeja Dudy, pod którym podpisały się liczne organizacje i grupy aktywistów i aktywistek z całego świata
  • W liście wzywają prezydentów 50 krajów członkowskich ONZ do wprowadzenia sprawiedliwych cen produktów pochodzenia zwierzęcego (mięsa i nabiału), które uwzględnią koszty ich negatywnego wpływu na klimat
  • Organizacje apelują jednocześnie o obniżenie cen produktów roślinnych oraz rekompensaty dla rolników, którzy zwrócą się ku bardziej zrównoważonej produkcji żywności
W czwartek 28 października pod Pałacem Prezydenckim odbył się briefing prasowy, w sprawie doręczenia do prezydenta Andrzeja Dudy listu otwartego międzynarodowej koalicji „Carbon Pricing for Food”. W liście liczne organizacje z całego świata apelują do prezydentów i liderek 50 krajów członkowskich ONZ o wprowadzenie sprawiedliwych cen produktów pochodzenia zwierzęcego (mięsa i nabiału), które uwzględnią koszty ich negatywnego wpływu na klimat. Podczas wydarzenia wystąpiły przedstawicielki polskich sygnatariuszy listu: Anna Spurek z Green Rev Institute oraz Maria Madejska z Akcji Demokracji.

“Zdrowa żywność powinna być dostępna tu i teraz. Dlatego musimy przestać dopłacać w ramach naszych podatków do produkcji zwierzęcej: mięsa, nabiału, jaj. Rolnictwo zwierzęce odpowiada za emisję podtlenku azotu i metanu, za deforestację, za zanieczyszczenie i nadmierne wykorzystanie wody, za spadek bioróżnorodności i za choroby cywilizacyjne (…) Dlatego razem z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami z całego świata zwracamy się do Prezydenta Andrzeja Dudy o wsparcie transformacji systemu żywności i wsparcie wszystkich podmiotów w tym procesie: rolników, konsumentów i konsumentek, decydentówi polityczek. Czas na prawdziwe przywództwo dla zmiany i naprawy systemu żywności. “ – mówiła Anna Spurek, Dyrektorka Green REV Institute.

“W 2015 roku Polska ratyfikowała Porozumienie Paryskie – dokument w którym jako kraj zobowiązujemy się do podjęcia ambitnych działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych. Ograniczenie przemysłowa hodowli zwierząt, która odpowiada za ponad 14% tych emisji, jest jednym z takich działań. Apelujemy więc do prezydenta Andrzeja Dudy, aby przy okazji nadchodzącego Szczytu Klimatycznego ONZ (COP26) ogłosił starania aby ceny mięsa i nabiału, uwzględniały  negatywny wpływ na klimat tych produktów.” – mówiła Maria Madejska, kampanierka klimatyczna Akcji Demokracji.

Pełna treść listu w języku angielskim: https://futurefoodprice.org/

Organizacje i firmy z Polski, które podpisały list: Green REV Institute; Akcja Demokracja; RoślinnieJemy; Polskie Towarzystwo Etyczne; Fundacja Klub Myśli Ekologicznej; Klub Gaja; Rodzice dla Klimatu; Fundacja Prosiaczka Eugeniusza Gieniutkowo; Roślinny Qurczak; Pro-Terra Fundacja Edukacji Ekologicznej; Centrum Zrównoważonego Rozwoju; Compassion in World Farming Polska
Źródło: Green Rev Institute