Wielkowiejski Targ

Spread the love

Dziś odbyło się pierwsze, robocze spotkanie z udziałem m.in. zastępcy Wójta Gminy Wielka Wieś pana Karola Tucharza. Spotkanie dotyczyło rozpoczynającej się w maju br. drugiej edycji Wielkowiejskich Targów w Gminie Wielki Wieś przy Urzędzie w Szycach. Nasza redakcja “Istoty” przedstawiła pomysły, które mamy nadzieję zostały dobrze przyjęte i w przyszłości zostaną zrealizowane, tak by Targi oprócz swoich rodzimych walorów regionalnych, były też ciekawym miejscem do rozmów o ekologii, etyce i kulturze.
Więcej:
http://www.wielka-wies.pl/o-gminie/aktualnosci/wielkowiejski-targ-drugi-sezon/