„HORYZONTY RÓWNOŚCI”

Spread the love

Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” wraz „Kulturą wykluczenia?” od 4 marca rozpoczyna „Horyzonty równości”. To seria otwartych, bezpłatnych spotkań, wykładów i webinarów antydyskryminacyjnych, propagujących postawy dialogiczne, piętnujących język nienawiści, uczących języka dobrej mowy, wskazywania dobrych praktyk rozumienia różnorodności życia społecznego. Zaproszeni goście to specjaliści, wykładowcy, działacze społeczni a także artyści. Pełny program poniżej.

„Horyzonty równości” zrodziły się inicjatywy dr hab. Prof. UJ Joanny Hańderek po organizowanym
w Dworku wykładzie „Wykluczenia” w ramach popularnonaukowego cyklu „Horyzonty”.

Podczas spotkań i wykładów specjalistów z różnych dziedzin będziemy pokazywać jak w życiu codziennym unikać sytuacji upokorzenia i wykluczenia drugiego człowieka, oraz analizować sytuacje
i zwroty językowe, które mogą do tego prowadzić. Spotkania mają wskazywać w jaki sposób i kiedy, nawet nieświadomie, stosujemy język nienawiści, symbole, oraz gesty o przemocowym charakterze.

Celem „Horyzontów równości” jest także uświadomienie i uwrażliwienie nie tylko na język, ale również postawy jakie przyjmujemy wobec drugiego, oraz rozpropagowanie postawy dialogicznej oraz otwartej na drugiego człowieka. Będziemy chcieli wypracowywać w uczestnikach potrzebę zrozumienia drugiego, oraz zaakceptowania i doceniania różnorodności społecznego życia.

Spotkania będą realizowane w formie webinarów, spotkań na żywo czy warsztatów, także hybrydowo ( zgodnie z aktualnymi zaleceniami dotyczącymi pandemii Covid-19). Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Organizatorzy: Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki, „Kultura Wykluczenia?” Joanna Hańderek
Partnerzy: Centrum Praw Kobiet
Patronat medialny: Istota

HORYZONTY RÓWNOŚCI / PROGRAM:
04.03.2021 /  g. 18.00 

Joanna Hańderek–Język nienawiści a język dobrej mowy: poszukiwania i alternatywy”.

Spotkanie będzie poświęcone procesowi komunikacji, oraz skutkom mowy nienawiści. Prezentując konkretne przypadki podczas spotkania prelegentka będzie starała się pokazać w jaki sposób możemy komunikować nie raniąc i nie dyskryminując. Dobra mowa to sposób rozmawiania prowadzący do nie krzywdzenia i empatycznego nastawienia do drugiego człowieka.
Miejsce: Spotkanie odbędzie się w Dworku Białoprądnickim i połączone z transmisją na profilu facebook Dworku i „Kultury Wykluczenia?”.

09.03.2021 / g. 18.00
Cecylia Malik  – „Sztuka w akcji”

Podczas spotkania artystka, performerka, aktywistka ekologiczna opowie o swoich artystycznych, zaangażowanych społecznie przedsięwzięciach oraz ich znaczeniu dla przestrzeni publicznej i jej mieszkańców. Spróbujemy także odpowiedzieć na pytania: po co nam sztuka zaangażowana społecznie? Czy sztuka jest dobrym nośnikiem treści w debacie publicznej? Czy głos artystów jest słyszalny wśród głosów naukowców, dziennikarzy, ekspertów? Co wpływa na zmianę społeczną?
Miejsce: Spotkanie w Dworku Białoprądnickim, połączone z transmisją na profilu facebook Dworku i „Kultury Wykluczenia?”.

11.03.2021 /  g. 18.00
Lena Sarnowska –
Wykluczenie osób transpłciowych i uprzedmiotowienie w języku osób niemieszczących się w heteroseksualnych normach”

Spotkanie będzie dotyczyło wykluczenia i dyskryminacji osób uznanych za nienormatywne. Podczas spotkania zostaną przedstawione zarówno stygmatyzujące i wykluczające sposoby zachowania, z próbą uchwycenia przyczyn takiego postępowania, oraz źródeł społecznej niechęci do ludzi niespełniających normy. Podczas spotkania będzie również ukazane w jaki sposób można, a nierzadko i trzeba zmieniać nasze przekonania i normy.
Miejsce: Spotkanie ONLINE na platformie ZOOM, transmitowane na profilu facebook Dworku Białoprądnickiego i „Kultury Wykluczenia?”.

17.03.2021 / g. 18.00
Dawid Lipka
 – „Przemoc wobec młodzieży LGBT oraz mechanizmy wykluczania tego, co dostaje stygmat „inności”.”

Spotkanie będzie poświęcone wykluczeniu i napiętnowaniu młodzieży LGBT oraz skutkom jakie napiętnowanie osób homoseksualnych czy transpłciowych niesie dla psychiki. Okres dojrzewania, jeden z trudniejszych momentów w życiu młodego człowieka, może wiązać się z traumą i odrzuceniem. Podczas spotkania będziemy starali się pokazać, iż obcość, czy stygmat obcości często niesłusznie zostaje nałożony na młodych ludzi, co nie pozwala im się stabilnie rozwijać.
Miejsce: Spotkanie w Dworku Białoprądnickim, połączone z transmisją na profilu facebook Dworku i „Kultury Wykluczenia?”.

25.03.2021 / g. 18.00 
Andrzej Dominiczak – „Jak rozpoznać przemoc? Warsztaty pokazujące w czym jest dyskryminacja i jak można się przed nią ustrzec.”

Co oznacza przemoc, kiedy się zaczyna, czy możemy rozpoznać przemocowe osoby? Warsztaty będą poświęcone ukazaniu przemocy, jej ukrytym symptomom. Podczas warsztatów będzie rozwijana świadomość antyprzemocowa, oraz techniki radzenia sobie z represyjnymi osobami czy sytuacjami.
Miejsce: Spotkanie ONLINE na platformie ZOOM, transmitowane na profilu facebook Dworku Białoprądnickiego i „Kultury Wykluczenia?”.

08.04.2021 / g. 18.00 
Daria Salwerowicz, Krzysztof Hankus – „Demokracja bezpośrednia i anarchia”

Podczas spotkania będą pokazane alternatywne sposoby myślenia o społeczeństwie i społecznego życia, sięgając po analizę konkretnych zachowań społecznych prowadzący przedstawią alternatywne dążenia, styl życia, oraz zrównoważone sposoby kształtowania życia społecznego, prowadzące do równościowego myślenia i traktowania innych istot żyjących.
Miejsce: Spotkanie w Dworku Białoprądnickim, połączone z transmisją na profilu facebook Dworku i „Kultury Wykluczenia?”.

𝟏𝟒. 𝟎𝟒 / 𝐠. 𝟏𝟖.𝟎𝟎
„𝐏𝐨𝐝𝐳𝐢𝐚ł𝐲 𝐰 𝐫𝐨𝐝𝐳𝐢𝐧𝐢𝐞 𝐢 𝐦𝐨𝐰𝐚 𝐧𝐢𝐞𝐧𝐚𝐰𝐢ś𝐜𝐢 𝐰ś𝐫ó𝐝 𝐧𝐚𝐣𝐛𝐥𝐢ż𝐬𝐳𝐲𝐜𝐡”
𝐙𝐮𝐳𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐃𝐚ń𝐤𝐨
Warsztaty będą poświęcone konkretnym przypadkom (case study) przemocy językowej, symbolicznej czy ekonomicznej wymierzonych w najsłabszych członków i członkinie rodziny. Podczas spotkania zostanie poruszony sposób komunikacji i budowania relacji w rodzinie, w układach asymetrycznych, jak również będzie omówiony problem nadużycia zaufania i zależności.
𝐌𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜𝐞: Spotkanie ONLINE na platformie ZOOM, transmitowane na profilu facebook Dworku Białoprądnickiego i „Kultury Wykluczenia?”.

22.04.2021 / g. 18.00 
Dariusz Gzyra – „Przemoc systemowa wobec zwierząt pozaludzkich”

Autor „Dziękuje za świńskie oczy” weźmie nas na wycieczkę po świecie niezauważanych i rzadko rozważanych wykluczeni naszych zwierzęcych przyjaciół, krewnych, istot nas otaczających. Podczas rozmowy z Dariuszem Gzyrą będziemy mogli dowiedzieć się kim są sentienci i dlaczego tak ważne jest by zwracać wagę na Innych (którzy i które tak naprawdę nie są tacy obcy jak nam się wydaje).
Miejsce: Spotkanie ONLINE na platformie ZOOM, transmitowane na profilu facebook Dworku Białoprądnickiego i „Kultury Wykluczenia?”.

12.05.2021 / g. 18.00 
Radosław Czarnecki – „Przemoc języka polityki”

Podczas rozmowy z działaczem społecznym, publicystom i religioznawcom Radosławem Czarneckim będziemy poruszać takie tematy jak język przemocy w życiu publicznym, w mediach, sposoby dyskryminacji politycznej. Krytykując obecną mowę nienawiści jako swoisty standard debat postaramy się pokazać alternatywy: pięknego różnienia się.
Miejsce: Spotkanie ONLINE na platformie ZOOM, transmitowane na profilu facebook Dworku Białoprądnickiego i „Kultury Wykluczenia

06.05.2021 / g. 18.00
Agnieszka Trela – „Stygmatyzacja osób z niepełnosprawnością”

Psycholożka, aktywistka, badaczka zabierze nas w świat stygmatyzacji człowieka uznanego za innego tylko dlatego, że porusza się o lasce, przy balkoniku lub na wózku. Pani Trela skupiając się na konkretnych przypadkach będzie pokazywać jak bardzo ważne jest zrozumienie, że niepełnosprawność nie jest sposobem bycia, nie jest stanem egzystencjalnym, a pewnego rodzaju przypadłością, która nie musi ograniczać czy stygmatyzować. Wszystko zależy tak naprawdę od nas.

Miejsce: Spotkanie ONLINE na platformie ZOOM, transmitowane na profilu facebook Dworku Białoprądnickiego i „Kultury Wykluczenia

12.05.2021 / g. 18.00 lub 05
Natalia Michna – „Wykluczenie kobiet w kulturze, język nienawiści jako zagrożenie społeczne i zaburzenie równowagi”

Filozofka, feministka, badaczka współczesnej estetyki i kultury ukaże nam różne sposoby narracji zniewalających, upokarzających i degradujących kobiety, oraz ich pracę na rzecz równości zarówno kobiet jak i wszystkich istot żyjących.

Miejsce: Spotkanie w Dworku Białoprądnickim, połączone z transmisją na profilu facebook Dworku i „Kultury Wykluczenia?”.

20.05.2021 / Wyjątkowo g. 18.30
Marcin Urbaniak – „Denializm ślepota, wykluczenie człowieka, wykluczenie wszystkich istot żyjących”

Marcin Urbaniak, aktywista, filozof, popularyzator ekologicznej wiedzy przedstawi nam skutki naszego wypierania zmian klimatycznych, jako proces negatywny etycznie, zagrażający planecie i życiu. Podczas spotkania zostaną ukazane podstawowe problemy zmian klimatycznych i możliwości jakie leżą w zakresie każdego z nas by przeciwdziałać katastrofie klimatycznej.

Miejsce: Spotkanie w Dworku Białoprądnickim, połączone z transmisją na profilu facebook Dworku i „Kultury Wykluczenia?”.

27.05.2021 / g. 18.00
Elżbieta Baster-Żelechowska – Przemoc wobec kobiet, psychiczne skutki mowy nienawiści, przemoc fizyczna, groźba, czyli o realności piekła w domu.

Spotkanie będzie o przemocy wobec kobiet, problemie przemocy fizycznej, symbolicznej i psychicznej.

Miejsce: Spotkanie ONLINE na platformie ZOOM, transmitowane na profilu facebook Dworku Białoprądnickiego i „Kultury Wykluczenia

Podsumowaniem całego cyklu będzie czerwcowy Festiwal Równości, podczas którego odbędzie się szereg spotkań i paneli poświęconych różnego rodzaju formom inkluzji, oraz rozwijaniu alternatywnej do mowy nienawiści DOBREJ MOWY. Zostanie również zaprezentowana kuchnia wegańska, oraz odbędzie się wystawa malarstwa Elżbiety Bińczak-Hańderek. O tym wydarzeniu będziemy informować szczegółowo w późniejszym terminie.

Tutaj link do wydarzenia:
https://tiny.pl/rl1wv

Więcej na: https://kulturawykluczenia.wordpress.com/, www.dworek.eu, https://www.facebook.com/kultura.wykluczenia, https://www.facebook.com/dworek.bialopradnicki