Kiedy odbędzie się Panel Klimatyczny dla Krakowa?

Spread the love

– Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 2168/2020 z dnia 3.09.2020 roku w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w okresie od 21 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zadania publicznego pn. „Krakowski Panel klimatyczny” w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zdecydowano o wyborze oferty, która uzyskała najwyższą ocenę członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację wspomnianego powyżej zadania publicznego, tj. oferty złożonej przez Fundację Instytut Polityk Publicznych. Oferent w dniu 7 września drogą elektroniczną poinformował jednak o rezygnacji z realizacji tego projektu, w związku z powyższym nie doszło do zaplanowanych spotkań roboczych w tej sprawie. Obecnie tutejszy Wydział wraz z jednostką merytoryczną w przedmiotowej sprawie, tj. Wydziałem Gospodarki Komunalnej ustala aktualny harmonogram działań, który następie zostanie przekazany do akceptacji Prezydentowi Miasta Krakowa – zakomunikował z-ca dyr. Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w Krakowie Mateusz Płoskonka.

.