Regulamin Promocji „Dietą uratuj świat”

Regulamin Promocji „Dietą uratuj świat”

REGULAMIN Promocji

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja jest organizowana pod nazwą „Dietą uratuj świat„, misją promocji jest propagowania diety wegańskiej.

 2. Organizatorem Promocji jest Magazyn Społeczno-Kulinarny „Istota” 31–587 Kraków, ul. Na Załęczu 1D

 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Neo-Studio Reklamy, 31-334 Kraków, ul. Łokietka 246 a

 4. Partnerem jest fanpage wegeistota

 5. Konkurs trwa od 7.11.2019 godzina 20:00 do 14.11.2019 godzina 23:59. Ilość muffinek ograniczona.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna,

 2. Nagrodą w Konkursie jest: egzemplarz Magazynu Spoleczno-kulinarnego „Istota”

 3. Promocja polega do dodaniu do kupionej „muffinki wegańskiej” w Pracowni Cukierniczej Marka Blecharza 31-443 Kraków
  ul. Janickiego 3 –  egzeplarza Magazynu „Istota”.
  Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w promocji.
  Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.istota.info