POLECAMY SIĘ NA ŚWIĘTA!

Spread the love

W okołoświątecznej podniosłej atmosferze zapraszamy do stołu w galerii Minus1.artspace w Katowicach. Można tu spotkać się z osobami czującymi – zarówno tymi ludzkimi, jak i pozaludzkimi. I symbolicznie skosztować idei Świąt, które nie odbywają się niczyim kosztem.

Michalina W. Klasik | osoby czujące
Wystawa: 19 grudnia 2023 – 20 stycznia 2024
Wszystkie zwierzęta rodzą się równe wobec życia i mają te same prawa do istnienia.
Art.1, Światowa Deklaracja Praw Zwierząt

…Wycofać się z centrum to zaakceptować fakt, że moja perspektywa nie jest jedyna. To zrozumieć, że zamieszkuję świat wraz z wieloma innymi (często bardzo odmiennymi i dla mnie niezrozumiałymi) istotami czującymi. Istotami, które, pomimo różnic, tak jak ja – pragną żyć w spokoju i uniknąć cierpienia.

Terminu „osoba” używano dotąd w celu ukazania naszej (ludzkiej) wyższości i odrębności. Argumenty przypisujące ten status tylko człowiekowi, w świetle dzisiejszej wiedzy wydają się naiwne. Jednak w zbiorowej świadomości odrębność ta została utrwalona, prowadząc do usprawiedliwiania zadawanej krzywdy.

Według raportu „Our World In Data”, zawierającego sprawdzone dane liczbowe zebrane przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, globalnie każdego dnia zabijane jest 900 tys. krów, 1,4 mln kóz, 1,7 mln owiec, 3,8 mln świń, 11,8 mln kaczek, 202 mln kurczaków, setki milionów ryb. Dodatkowo wiemy, że już tylko 4 procent wszystkich żyjących na świecie zwierząt to zwierzęta dzikie. Pomimo tego, w samej Polsce, co roku z rąk myśliwych ginie ich ponad milion.

Ta wiedza wraz ze świadomością, że w społeczeństwach patriarchalnych występuje nieprzypadkowa zbieżność pomiędzy nieprzyznawaniem głosu zarówno kobietom jak i istotom pozaludzkim/przyrodzie, poprowadziła mnie do przygotowania niewielkich rysunkowych obiektów pt. „osoby czujące”. Wykorzystuję w nich konwencję wizytówek, jak te z konferencyjnych stołów czy te przygotowywane na stół dla zaproszonych gości, aby symbolicznie oddać głos istotom/osobom pozaludzkim. Kontury liter wypełniam za pomocą pędzelka maczanego w ziemi/Ziemi – materii wspólnej nam wszystkim.

Zbliżający się okres świąt – tradycyjnie czas miłości, pokoju i pojednania – to dobry moment, aby rozszerzyć towarzyszące mu idee na zwierzęta pozaludzkie. Zobaczmy w nich osoby czujące. Nie świętujmy ich kosztem.

MICHALINA W. KLASIK – artystka sztuk wizualnych i (sekretna) aktywistka. Pracuje z obrazem, obiektem, tekstem. W swoich poszukiwaniach kieruje się ideą dekolonizacji przyrody. Od ponad ośmiu lat zajmuje się autorskim projektem The Secret Activism, do którego należą wszystkie jej ostatnie realizacje. Absolwentka ASP w Katowicach. Doktora sztuk pięknych. Współpracuje z artystami\kami, aktywistami\kami z różnych stron świata, skupionymi wokół problematyki głębokiej ekologii. michalinawklasik.com