Wszyscy jesteśmy aktywistami

Spread the love

O aktywizmie, działaniach lokalnych, walce dla dobra społeczności lokalnych i edukacji oraz działaniach rzeczniczych dyskutowały osoby uczestniczące w projekcie Green Advocacy Academy: Nic o nas bez Nas, realizowanym przez Green REV Institute.

7 września 2023 r. odbyło się pierwsze spotkanie online, rozpoczynające cykl warsztatów i wydarzeń dla osób młodych, realizowanych dzięki wsparciu Ambasady Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północne

Kto broni prawa do życia w czystym środowisku?

Spotkanie rozpoczęła historia walki Dawida z Goliatem czyli opowieść Marzeny Waligóry: aktywistki Stowarzyszenia Tarnowska Rospuda, ogrodniczki, która od 30 lat uprawia pomidory i jednocześnie zmuszona została do walki z fermami przemysłowymi.

“Od 2018 roku samowolna zamiana szklarni na chlewnię ok. 20 metrów od mojego domu sprawiła, że poznałam procedury kolokwialnie mówiąc ,,wykiwania” mieszkańców przez inwestorów wielkich ferm przemysłowych. W międzyczasie w naszej wsi, miała powstać chlewnia  na ok. 2 tysięcy świń,  ostatecznie nie powstała. W trosce o dziedzictwo przyrodnicze walczę przeciwko fermom przemysłowym na forum gminnym, wojewódzkim ministerialnym. Brałam udział w konsultacjach społecznych Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 r. oraz projektu prognozy oddziaływania na środowisko do roku 2030 gdzie wniosłam uwagi dotyczące zakazu budowy ferm przemysłowych  na terenach Natura 2000, brałam udział w spotkaniu Okrągłego Stołu, “Fermy a jakość życia ludzi” zorganizowanego przez posłankę do Parlamentu Europejskiego dr. Sylwię Spurek, brałam udział w spotkaniu online Komisji Rolnictwa w Ministerstwie Rolnictwa dotyczącego epidemii ptasiej grypy w Żurominie. W czerwcu 2021 r. pod Ministerstwem Klimatu i Środowiska brałam udział  w proteście przeciwko rządowemu projektowi  ustawy odległościowej. Pomagam  innym mieszkańcom, którym zagraża budowa ferm”.

Edukacja kluczem do aktywizmu

– Nie uda się zbudować własnego szczęścia, jeśli nasze otoczenie nie jest szczęśliwe – Alicja Pacewicz, ekspertka koalicji Sieci Organizacji Społecznych (SOS) dla edukacji, współtwórczyni Centrum Edukacji Obywatelskiej, nawiązała w ten sposób do wypowiedzi Marzeny Waligóry, podkreślając, że zawsze znajduje się jedna osoba, która chce zmieniać otaczającą rzeczywistość i naprawiać świat i daje tym samym przykład innym, mobilizując ich do działania. Alicja Pacewicz wskazała na rolę edukacji dla partycypacji społecznej i najważniejsze postulaty Paktu dla Edukacji podpisanego przez ponad 70 organizacji pozarządowych. Szkoła musi być szkołą demokracji i zaangażowania.

“Rozwijanie kultury demokratycznej i samorządności uczniowskiej. Edukacja obywatelska na co dzień, z naciskiem na zaangażowanie w życie szkoły i lokalnej wspólnoty. Współpraca z organizacjami społecznymi – korzystanie z ich wsparcia i zasobów – to najważniejsze postulaty dla budowania aktywności obywatelskiej i zmiany w szkole”.

Wspólna siła dla zrównoważonej żywności

 O działaniach rzeczniczych i strażniczych dla naprawy systemu żywności, realizowanych na poziomie unijnym, krajowym i lokalnym opowiedział Bartłomiej Gawrecki, koordynator rzecznictwa Green REV Institute, prawnik, który w koalicji Future Food 4 Climate odpowiada za wdrażanie i rzecznictwo dla zrównoważonego systemu żywnościowego.

“Wnioski o informację publiczną w ramach AgriWatch, czyli programu, który sprawdza czy unijne środki są wydawane na inwestycje i programy zgodne z ambicjami klimatycznymi, ambicjami Europejskiego Zielonego Ładu; konsultacje publiczne, wspólne stanowiska, apele… Mamy wiele narzędzi rzeczniczych i strażniczych i musimy nauczyć się z nich korzystać dla dobra nas wszystkich. Jako obywatele i obywatelki mamy prawo i przywilej do współuczestniczenia w zarządzaniu państwem, do współtworzenia prawa, regulacji i tym samym współtworzenia naszej przyszłości”.

Jak angażować innych? Czy młode osoby mają głos w debacie?

Najczęstsze pytania w trakcie warsztatów dotyczyły angażowania innych, edukacji, podnoszenia świadomości i bycia ambasadorami i ambasadorkami zmiany i aktywizmu. Jednym z większych wyzwań w spolaryzowanej rzeczywistości staje się komunikacja i umiejętność porozumienia ponad populizmem i denializmem. W świecie komunikatorów, technologii i niezwykle szybkiego przepływu informacji to umiejętność komunikowania się z różnymi grupami społecznymi, dialogu społecznego staje się jedną z cenniejszych umiejętności. Osoby eksperckie pokazały, że dzięki współpracy, edukacji, wykorzystywaniu narzędzi partycypacji obywatelskiej, aktywizmowi i zaangażowaniu każdy i każda z nas może być budowniczym przyszłości.
Źródło: Julia Sawka,  julia@greenrev.org