Żywność wkracza na salony decydentów

Spread the love
Foto: Fundacja Varia Posnania, konferencja prasowa przed Urzędem Miasta Poznania

Wegańskie posiłki tematem posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania

1 czerwca br. odbyło się posiedzenie posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Poznania. Jednym z omawianych tematów było wyżywienie w poznańskich placówkach oświatowych. Temat podnoszony przez Radną Dorotę Bonk – Hammermeister w interpelacjach, którym rzeczniczo zajmuje się koalicja Future Food 4 Climate współpracując z radnymi z ponad 15 miast, osobami aktywistycznymi i senatorami.

“Osoby uczniowskie, rodzice, opiekunowie zgłaszali się do nas z prośbą o konkretne, systemowe działania. Osoby w szkołach nie mogą zjeść ciepłego, zdrowego posiłku! W 2023 r. dyskutujemy o wpływie produkcji zwierzęcej na klimat, wiemy, że mięso i mleko to produkty, które w znakomitej większości pochodzą z fabryk zwierząt jakimi są fermy przemysłowe, wiemy, dzięki raportom Najwyższej Izby Kontroli, że żywność zwierzęca jest niebezpieczna, a nadal – podkreślam – nadal nie potrafimy zapewnić zrównoważonych, roślinnych posiłków dla osób, które o to proszą w szkołach!” mówi Morgan Janowicz, Green r=REV Institute/Future Food 4 Climate.

Postulaty dot. konieczności zapewnienia dostępu do wegańskich, zrównoważonych posiłków w szkołach i przedszkolach wsparły radne Marta Mazurek oraz Halina Owsianna.

Fundacja Varia Posnania, Green REV Institute, Rodzice dla Klimatu, Stowarzyszenie Nasz Bóbr, Wio z Krakowa, Roślinna Strona, Polska dla Zwierząt, Ekowyborca oraz Podróże z Pazurem wystosowali apel do Dyrektora Wydziału Oświaty wskazując, że “Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Mariusz Wiśniewski pozytywnie odnosił się do propozycji wprowadzenia posiłków roślinnych do placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań, zaznaczając, że nie ma przeciwwskazań prawnych do  wprowadzenia wegańskich opcji posiłków w ww. placówkach oświatowych (odpowiedź na Interpelację Radnej Doroty Bonk-Hammermeister sygn.RM-VI.0003.97.2022)”.

Bartłomiej Gawrecki, Lider zespołu prawnego Green REV Institute: – Jako Fundacja Green REV Institute i Future Food 4 Climate, koalicja organizacji społeczeństwa obywatelskiego, zrzeszająca 85 organizacji z Polski i Ukrainy, która podejmuje działania rzecznicze i strażnicze, angażuje i mobilizuje do działań, aktywizmu na rzecz sprawiedliwej transformacji systemu żywnościowego, już od ponad roku podejmujemy aktywne działania między innymi w zakresie wprowadzenia roślinnych posiłków do menu w szkołach. Współpracujemy przy tym również z samorządowcami, samorządowczyniami oraz politykami
i polityczkami ze szczebla centralnego. Celem projektu “Roślinne posiłki” jest wprowadzenie do szkolnych menu posiłków pochodzenia wyłącznie roślinnego, co doprowadzi do zaspokojenia prawa do wyboru każdej osoby uczniowskiej.

Kacper Nowicki, Prezes Zarządu Fundacji Varia Posnania: – Żywienie w szkole to część usługi publicznej, jaką jest edukacja. Obecne warunki żywienia
w szkołach wykluczają wciąż rosnącą grupę osób, które nie jedzą mięsa i produktów zwierzęcych. Proponujemy zatem otworzenie poznańskich szkół na wszystkich i wyrównanie szans w procesie edukacji. Wprowadzenie wegańskich opcji stanowi także element praktycznej edukacji klimatycznej.

Źródło: Green REV Institute