„Dobrostan Ryb – śledztwa na fermach ryb”

Spread the love

Green REV Institute i Future Food 4 Climate zapraszają na okrągły stół pt. „Dobrostan Ryb – śledztwa na fermach ryb”, który odbędzie się 24 stycznia 2023 roku. Rozmowa organizowana jest w ramach realizowanego projektu „Bringing fish back to water during the elections”.

 

Fot. Unsplash / Bob Brewer.

Podczas dyskusji poruszone zostaną kluczowe kwestie dotyczące ferm ryb. Zaproszeni goście i gościnie opowiedzą o problemach związanych ze standardami obowiązującymi na rybich fermach. Rozmowa dotyczyć będzie także tematu ochrony ryb na poziomie Unii Europejskiej oraz konieczności wprowadzenia zmian prawnych, opartych na aktualnej wiedzy naukowej.

Podwodne fermy ryb powodują takie samo cierpienie i zagrożenie, jak fermy zwierząt tzw. hodowlanych na lądzie

Mimo że fermy ryb ukryte są przed wzrokiem ludzi, powodują takie samo cierpienie i zagrożenie dla ludzi i środowiska, jak fermy zwierząt na lądzie. Obecnie ryby hoduje się w ogromnym stłoczeniu i zamkniętej przestrzeni, często w zanieczyszczonej wodzie. Zbiorniki, w których ryby są przetrzymywane, nie są w stanie zapewnić im możliwości realizacji naturalnych potrzeb gatunkowych. Systemy hodowlane ryb – podobnie jak w przypadku innych zwierząt – muszą przede wszystkim przynosić zyski, wskutek czego cierpienie zwierząt jest nieustannie lekceważone. Warunki, w jakich hoduje się ryby, powodują u nich liczne choroby i infekcje, dlatego na porządku dziennym jest używanie przez hodowców antybiotyków, które przynoszą szkodę zarówno całemu życiu morskiemu, jak i w efekcie – także osobom jedzącym ryby. To problem na skalę masową, który musi zostać zauważony i podjęty w debacie przez polityków i polityczki, decydentów i decydentki.

„Bringing fish back to water during the elections”

Dotychczas w ramach projektu „Bringing fish back to water during the elections” odbyły się 2 z 4 planowanych okrągłych stołów. Na każde spotkanie zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki strony decyzyjnej, aktywistycznej i eksperckiej. poprzez prowadzone debaty mamy na celu poszerzenie debaty publicznej i politycznej w zakresie praw i dobrostanu ryb oraz wpływu rybołówstwa i akwakultury na bioróżnorodność, zdrowie i klimat. Pierwszy z okrągłych stołów odbył się 24 października 2022 r. i dotyczył kwestii ryb jako zwierząt tzw. hodowlanych. Podczas rozmowy zapytano o pomijanie ryb w debacie publicznej, a także o propozycje nowych przepisów i instrumentów prawnych, które poprawiłyby ochronę ryb. Tematem drugiego okrągłego stołu był dobrostan ryb a klimat i bioróżnorodność. Osoby zaproszone na debatę poruszyły m.in. problem skutków przeławiania ryb, opowiedziały także o zmianach, jakie zaszły w ostatnich latach w zakresie ich dobrostanu oraz podkreśliły konieczność wprowadzenia do debaty publicznej tematu praw i dobrostanu ryb.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną 3 prezentacje. Pierwsza z nich, którą przedstawi Dough Waley z Eurogroup for Animals, dotyczyć będzie legislacji na poziomie UE w zakresie dobrostanu ryb. Chiara Caprio, przedstawicielka Essere Animali zaprezentuje wyniki przeprowadzonych śledztw na fermach ryb, a Warren Bowen z We Animals Media porówna standardy na fermach ryb w różnych krajach, zaprezentuje fotografie śledcze ferm ryb w Europie i Azji oraz wyjaśni funkcję, jaką może pełnić reportaż zwierzęcy w kierowaniu polityką dobrostanu zwierząt.

W ramach drugiej części spotkania otworzona zostanie dyskusja z udziałem zaproszonych gościń i gości:
– Doug Waley (Eurogroup for Animals) – posiada wykształcenie w zakresie ekonomii politycznej i rozwojowej oraz kilkuletnie doświadczenie w pracy z interesariuszami w ramach dużych projektów badawczych w Azji i Afryce, koncentrujących się na zrównoważonym rozwoju i kwestiach etycznych w produkcji i eksporcie akwakultury. Przez pięć lat Doug był Liderem Programu Dobrostanu Ryb w Eurogroup for Animals, lobbując na rzecz lepszych regulacji na poziomie UE oraz stosowania instrumentów pozaprawnych w celu podniesienia standardów dobrostanu ryb. Jego zadaniem jest również wspieranie i koordynacja komunikacji i pracy lobbystycznej wśród 85 organizacji członkowskich Eurogroup, ponadto jest on obecnie członkiem grupy roboczej ds. dobrostanu ryb w Aquaculture Stewardship Council;
– Chiara Caprio (Essere Animali) – dziennikarka oraz Media and Public Affairs Manager w Essere Animali. Od 2018 roku pracuje w pełni dla zwierząt, w poprzedniej roli jako kierowniczka ds. programu i komunikacji w Animal Equality Italia. Swoją karierę rozpoczęła w 2010 roku, pisząc scenariusze i produkując reportaże wideo i radiowe oraz śledztwa dla Corriere della Sera, Al Jazeera, SKY, VICE, Monocle, The Independent i innych mediów, informując i podnosząc świadomość w kwestiach związanych ze środowiskiem, zwierzętami i zrównoważonym systemem żywności;
– Warren Bowen (We Animals Media) – dyrektor ds. komunikacji w We Animals Media. Posiada tytuł magistra University of British Columbia z pracą badawczą na temat retoryki i eksperymentów na zwierzętach;
– Gabriela Morawska-Stanecka – Wicemarszałkini Senatu X kadencji. Członkini komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, ds. Klimatu, a także wiceprzewodniczącą Nadzwyczajnej Komisji do spraw wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji. Ponadto, jest Ambasadorką Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Women Political Leaders i Wiceprzewodniczącą Zarządu Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej;
– MP Anita Sowińska – Posłanka na Sejm, Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy. Członkini Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu na rzecz Ochrony Zwierząt Hodowlanych oraz członkini w Parlamentarnym Zespole ds. Środowiska, Energii i Klimatu. W swojej działalności angażuje się w ochronę środowiska i prowadzi szeroką działalność społeczną;
– Barbara Wołk (Biuro Posłanki do Parlamentu Europejskiego dr. Sylwii Spurek) – Studentka czwartego roku prawa międzynarodowego i europejskiego na The Hague University of Applied Sciences. Interesuje się prawami człowieka ze szczególnym uwzględnieniem prawa uchodźczego i prawa ochrony środowiska;
– Mec. Karolina Kuszlewicz – Adwokatka i założycielka Kancelarii specjalizującej się w ochronie praw zwierząt i przyrody. Wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim, autorka książek i publikacji specjalistycznych, w tym Komentarza do ustawy o ochronie zwierząt. Członkini Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Wielokrotnie nagradzana i wyróżniona za swoją pracę na rzecz zwierząt, m.in. przez Wolters Kluwer Polska i Gazetę Prawną. Założycielka Szkoły Dobrego Prawa;
– Lena Anna Kuklińska – Studentka prawa transnacjonalnego na Uniwersytecie w Getyndze. Stażystka w biurze Europosłanki dr. Sylwii Spurek. Współprzewodnicząca Ostrej Zieleni, Młodych Polskich Zielonych. Zielona aktywistka skupiająca się na prawach zwierząt i zrównoważonym rozwoju;

Dodatkowe informacje

Wydarzenie będzie transmitowane na Facebooku Green REV Institute. Serdecznie zapraszamy na wydarzenie już 24 stycznia o godz. 18:00.

O Green REV Institute

Green REV Institute działa od 2014 r. Jest operatorem koalicji Future Food 4 Climate, pierwszej koalicji, która działa rzeczniczo dla transformacji systemu żywności. W 2021 wyprodukował dokument Wegańska Warszawa, który był wyświetlany na 9 festiwalach na całym świecie. Jest organizatorem European Vegan Summit, który jako pierwsze takie wydarzenie jest platformą debaty łączącej kropki między polityką, aktywizmem, nauką, mediami i biznesem w świetle weganizmu i praw zwierząt. Obecnie prowadzi rzecznictwo dla dostępności roślinnych, wegańskich posiłków w placówkach oświatowych i działa dla wprowadzenia legislacji na poziomie UE i krajowym dla zrównoważonego systemu żywnościowego. Jest organizacją członkowską 50by40, European Vegetarian Union, Eurogroup for Animals, TAPP Coalition, Aquatic Animal Alliance, World Federation for Animals oraz PlantEurope, jedną z 10 NGO w ramach EU Platform on Animal Welfare, organizacją akredytowaną przy Programie Środowiskowym ONZ. Działa dla przyszłości, włączając młode osoby do działań systemowych.

Źródło: Green REV Institute