Polityczne zwycięstwo Amazonii?

Spread the love

31“Brazylia jest gotowa wznowić swoją wiodącą rolę w walce z kryzysem klimatycznym, chroniąc wszystkie nasze zasoby, a zwłaszcza Puszczę Amazońską.  Za naszych rządów udało nam się ograniczyć wylesianie w Amazonii o 80%. Teraz będziemy walczyć o zerowe wylesianie.” Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) wygrywa niewielką przewagą z dotychczasowym Prezydentem Brazylii Jair Bolsonaro i wysyła tweeta z przesłaniem o zakończeniu deforestacji Amazonii.

Podzielona Brazylia cieszy się albo/i smuci a politycy i polityczki w Brukseli widzą szansę na finalizację umowy EU – Mercosur, która do tej pory czekała na jasny sygnał o zakończeniu polityki niszczenia Puszczy Amazońskiej. Umowa, krytykowana przez środowiska naukowe, bardziej zielonych polityków i polityczki, organizacje pozarządowe walczące o prawa zwierząt, prawa ludności rdzennej, ochronę środowiska naturalnego i klimat.

W czerwcu br. media alarmowały o katastrofie niszczenia puszczy w Brazylii. “Wylesianie amazońskich lasów deszczowych w Brazylii osiągnęło sześcioletni rekord” – takie dane podaje National Institute for Space Research (INPE)

Fot Canva

W okresie od stycznia do czerwca 2022 w regionie wycięto około 3.988 kilometrów kwadratowych ziemi. W 2021 roku w tym samym okresie zniszczono 3 088 kilometrów kwadratowych lasu deszczowego. Eksperci i osoby decyzyjne wskazywały od lat na działania Bolsonaro przeciwko ludności rdzennej i ochronie Puszczy.

Fot Canva

We wrześniu Parlament Europejski zagłosował za przełomowym Rozporządzeniem dot.  deforestacji, wskazując, że: “ Wylesianie, degradacja i przekształcanie lasów postępują
w alarmującym tempie. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa szacuje, że w latach 1990–2020 na całym świecie ubyło 420 mln hektarów lasów – co odpowiada około 10 % pozostałych lasów na świecie – który to obszar jest większy niż powierzchnia całej Unii Europejskiej. Wylesianie, degradacja i przekształcanie lasów są
z kolei ważnymi czynnikami powodującymi globalne ocieplenie i utratę różnorodności biologicznej – dwa najważniejsze wyzwania środowiskowe naszych czasów. Każdego roku na świecie wciąż ubywa jednak 10 mln hektarów lasów. Na lasy silnie oddziałuje również zmiana klimatu, dlatego należy podjąć szereg wyzwań, aby zagwarantować zdolność dostosowawczą lasów i ich odporność w nadchodzących dziesięcioleciach.”

Rolnictwo zwierzęce a deforestacja. Zjadając planetę

We wspomnianym Rozporządzeniu dot. deforestacji wskazano na przyczynę cięcia i niszczenia płuc ziemi – “Parlament Europejski podkreślił, że postępujący proces wylesiania, degradacji
i przekształcania lasów i ekosystemów naturalnych
na świecie, jak również naruszenia praw człowieka, są w znacznym stopniu związane z rozwojem produkcji rolnej, w szczególności ze względu na przekształcanie lasów w grunty rolne przeznaczone do produkcji szeregu produktów i towarów, na które jest duży popyt (…) Białko roślinne przeznaczone na paszę dla zwierząt utrzymywanych na fermach jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do wylesiania, degradacji lasów i przekształcania lasów oraz przekształcania innych ekosystemów w skali globalnej.”  Niestety polityka wspierania produkcji paszy zamiast produkcji żywności roślinnej dla ludzi jest przyczyną degradacji planety, nieefektywnego wykorzystania terenów rolnych, utraty bioróżnorodności i rosnących zagrożeń dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi.

Mercosur wraca na unijny stół do podpisu?

Umowa handlowa UE z Mercosurem została oficjalnie sfinalizowana w 2019 r., ale od tego czasu była w zawieszeniu ze względu na europejskie (szczególnie Francji) obawy dotyczące wylesiania Amazonii. Prowadzone były prace i negocjacje dot. dodatkowych zapisów, dokumentów i wytycznych, które mogłyby zagwarantować ochronę Amazonii.

Po zwycięstwie prezydenta Emmanuela Macrona w wyborach we Francji i wygranej Luli w Brazylii, umowa niewątpliwie wróci do gry.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w 2024 roku, więc umowa EU-Mercosur musi zostać zatwierdzona w przyszłym roku (2023). Na szczęście dwa bardzo przyjazne dla handlu kraje – Szwecja i Hiszpania – przejmą rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE w 2023 r., co oznacza, silny nacisk na ratyfikację umowy handlowej.

Umowy, która musi być pierwszą umową stawiającą klimat, planetę, prawa ludności rdzennej oraz dobrostan zwierząt ponad zyskami.

Green REV Institute to zielony think tank, watchdog klimatyczny działający dla transformacji systemu żywności. Green REV Institute łączy kropki na mapie praw człowieka, praw zwierząt i klimatu. Założony w 2014 r. przez dr. Sylwię Spurek (MEP Greens/EFA) i dr. Marcina Anaszewicza włącza dla zmiany systemowej osoby aktywistyczne, buduje współpracę
i partnerstwa dla transformacji systemu żywności.

Green REV Institute to organizacja członkowska 50by40, Eurogroup for Animals, World Federation for Animals, European Vegetarian Union, Aquatic Animal Alliance, TAPP Coalition,​​ PlantEurope network, OFOP, Niech Żyją, jedna z 10 NGO w EU Platform on Animal Welfare, wspiera Plant Based Treaty.  REV działa w Working Group Trade (Eurogroup for Animals), budując partnerstwo i współpracę dla odpowiedzialnych środowiskowo, klimatycznie i prawnozwierzęco zapisów najważniejszych umów handlowych Unii Europejskiej.

Green REV Institute zainicjował i jest operatorem pierwszej rzeczniczej koalicji dla naprawy systemu żywności w Polsce Future Food 4 Climate  organizatorem międzynarodowego wydarzenia European Vegan Summit, producentem reportażu Wegańska Warszawa.

Credit:canva|

Źródło: Green REV Institute.