Dość rzezi piskląt

Spread the love
(fot. L214)

Organizacje pozarządowe chcą zakończenia rzezi piskląt

Koalicja złożona z organizacji pozarządowych, działających na rzecz praw zwierząt wzywa do wprowadzenia zakazu mielenia i gazowania kogucików i samic kacząt w Unii Europejskiej.

Każdego roku w  Unii Europejskiej setki milionów kogucików i piskląt kaczych jest gazowanych albo mielonych żywcem. Przemysł jajczarski i przemysł foie gras traktują koguciki i pisklęta płci żeńskiej kacząt jako odpad w biznesie. Organizacje z całej Unii Europejskiej domagają się zaprzestania rzezi piskląt i unijnego zakazu gazowania i maceracji, czyli mielenia żywcem.

Film informacyjny

Europejskie organizacje pozarządowe utworzyły koalicję, aby domagać się zakazu zabijania kogucików i kacząt. W liście otwartym do Rady (UE) wzywają ministrów rolnictwa UE do poparcia zakazu systematycznego gazowania i mielenia kogucików i samic kacząt. Ta okrutna praktyka jest obecnie dozwolona na mocy prawa UE, ale może zostać zakazana w ramach przeglądu i rewizji prawodawstwa UE dotyczącego dobrostanu zwierząt tzw. hodowlanych, która ma nastąpić w latach 2023-2025.

Według sondażu przeprowadzonego przez L214/YouGov 2022, aż 65 % Polek i Polaków popiera wprowadzenie zakazu rzezi kogucików i kacząt.

Pisklęta płci męskiej w przemyśle jajczarskim są uważane za “bezużyteczne” ponieważ nie znoszą jaj, a ich mięso nie ma żadnej wartości ekonomicznej dla przemysłu mięsnego. Z tego powodu corocznie zabija się 330 milionów jednodniowych kogucików. Już w kilka godzin po wykluciu koguciki są najpierw sortowane przez pracowników a potem zabijane: mielone żywcem albo gazowane. Dziesiątki milionów samic kaczek spotyka ten sam los, ponieważ wątroba samic jest mniej opłacalna  w produkcji foie gras, w związku z czym producenci foie gras hodują i karmią na siłę tylko samce kaczek.

Zabijanie zwierząt na tak masową skalę pozostaje ukrytą przed społeczeństwem, niechętnie ujawnianą, szokującą praktyką. Na zdjęciach widać, jak zabija się koguciki przez mielenie lub gazowanie – dwie metody zabijania dozwolone przez prawo unijne. Materiały ze śledztw organizacji pozarządowych skłoniły już niektóre rządy do zakazania tej praktyki. W 2015 roku, po opublikowaniu zdjęć pokazujących rzeź kogucików, rząd francuski zobowiązał się do wspierania rozwoju technologii in-ovo sexing, które pozwalają na rozpoznanie płci piskląt przed ich wykluciem. W 2020 r. rząd francuski ogłosił zakaz zabijania jednodniowych kogucików. Podobnie rząd niemiecki również zobowiązał się do zakazania tej praktyki. We Francji wylęgarnie mają czas do końca 2022 roku, aby przejść na stosowanie urządzeń do identyfikacji płci in-ovo i zaprzestać rzezi kogucików.

Aby zapewnić producentom przestrzeganie prawa, wylęgarnie otrzymały 10 milionów euro dofinansowania ze środków publicznych na pomoc w przejściu na metody alternatywne. Szacuje się, że koszt tej nowej technologii podniesie cenę detaliczną jaj o zaledwie 5 groszy za jedno jajo. Istnieje kilka powodów, dla których zakaz musi być wprowadzony: poparcie społeczne, alternatywy dla rzezi kogucików i fakt, że Francja i Niemcy same wprowadzają nowe regulacje. Komisja Europejska prowadzi przegląd prawodawstwa w zakresie dobrostanu zwierząt tzw. hodowlanych i jest to najlepszy moment na wprowadzenie zakazu na terenie UE

(fot. L214)

Stella Kyriakides, Komisarka ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stwierdziła, że “zabijanie dużej liczby jednodniowych piskląt jest oczywiście kwestią etyczną.”

Takie stwierdzenie jest poparte wynikami konsultacji społecznych przeprowadzonymi przez Komisję Europejską. Ponad 94% z prawie 60 000 respondentów i respondentek opowiedziało się za zakazem mielenia żywcem i gazowania piskląt.

Komisja Europejska zaproponuje nowe przepisy w celu lepszego uregulowania praktyk w rolnictwie zwierzęcym; o przyjęciu reformy zadecyduje jednak Rada UE. Dlatego tak ważne jest, aby każdy z ministrów rolnictwa ze wszystkich 27 państw członkowskich poparł tę reformę, aby zapewnić jej przyjęcie. Śmierć kur, nie mówił o zakazie gazowania i maceracji. Kampanię można wesprzeć wysyłając list do Ministra Kowalczyka.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk w programie Rozmowy o końcu świata,

Źródło: Green REV Institute 

Wesprzyj Istotę