Debata!

Spread the love

Marzeniem REV jest szeroka i inkluzywna partycypacja w kształtowaniu wspólnej przyszłości, dlatego realizuje serię spotkań (online), w ramach, których aktywiści i aktywistki, środowisko naukowego, organizacje pozarządowe i przedstawiciele i przedstawicielki mediów dyskutują odnośnie tego jaką rolę powinien odegrać Europejski Zielony Ład, Wspólna Polityka Rolna, w naszym codziennym życiu i jak sprawić, że strategie unijne będą wdrażane przy udziale partnerów społecznych. Green REV wierzy, że tylko razem podczas wspólnej debaty, jesteśmy w stanie urzeczywistnić plany Europejskiego Zielonego Ładu.

Dotychczas odbyły się dwie debaty: 14 września i 5 października, kolejna trzecia dyskusja odbędzie się 26 października 2021 roku.

I debata 14 września 2021 roku „Europejski Zielony Ład, bioróżnorodność i dzika przyroda” to pokazanie dlaczego Zielony Ład to polityka obok nas, a nie bańkowa, tylko brukselska i niewpływająca na nasze życie strategia unijna. #EUGreenDeal jest strategią, która kształtuje życie każdego i każdej z nas.

II debata 5 października 2021 roku „Jaką rolę powinien odegrać Europejski Zielony Ład w podnoszeniu jakości życia i zagwarantowaniu praw człowieka”. Europejski Zielony Ład to również albo szczególnie! – zmiany społeczne, więc zaangażowanie społeczeństwa do podjęcia dyskusji w tym zakresie jest kluczowe.

Podczas obydwu już przeprowadzonych debat padały krytyczne słowa skierowane do władz, decydentów i polityczek. Rządzący, decydenci nie słyszą głosu osób młodych, które walczą dla klimatu na ulicach, nie słyszą także głosu środowiska naukowego.

Augustyn Mikos, walczący o Puszczę Karpacką, wskazał szereg naruszeń polskiego rządu w kontekście #EUGreenDeal. Wskazał na przykładzie Karpat, że założenia Europejskiego Zielonego Ładu z zakresu konserwacji obszarów leśnych, nie są realizowane i kontynuowana jest wycinka drzew.

Wysłuchując debaty mamy szansę dowiedzieć się jakie zmiany jako Minister Środowiska wprowadziłby Adam Wajrak, publicysta, działacz i od ponad 20 lat mieszkaniec Puszczy Białowieskiej.

Dr Anna Kozajda omawiając złożoność szkodliwego wpływu przemysłu hodowlanego wskazuje łamanie prawa człowieka do życia w bezpiecznym środowisku. Jakość życia psychicznego jak i zdrowotnego lokalnych społeczności mieszkających w pobliżu ferm jest zachwiana.

W trakcie debat wskazano również jak ważna jest edukacja klimatyczna – bez niej nie jesteśmy w stanie zmienić nawyków społeczeństwa na te, które byłyby przyjazne dla środowiska. Media wraz z systemem edukacji powinny wziąć na siebie odpowiedzialność uświadamiania ludzi od najmłodszych lat o problemie z jakim wszyscy musimy się zmierzyć.

Postulaty, pomysły, konstruktywna krytyka to podstawy dialogu społecznego. Obecnie trwają prace związane ze strategiami Europejskiego Zielonego Ładu, konsultacje publiczne w zakresie zrównoważonego systemu żywności, w zakresie dobrostanu zwierząt tzw. hodowlanych, głosowania w Parlamencie Europejskim dotyczące strategii Od pola do stołu.

Zrozumienie faktu, że jesteśmy częścią unijnego systemu zmian dla klimatu i to od nas zależy, jak zostaną wdrożone, czy wygra business as usual czy jednak głos i postulaty grup, które są zaangażowane w zmianę rzeczywistości na poziomie lokalnym zostanie uwzględniony to pierwszy krok do zbudowania partycypacyjnego społeczeństwa dla klimatu.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu European Climate Foundation.

Dlatego serdecznie zapraszam do obejrzenia debat oraz wzięcia udziału w kolejnych!

W dotychczasowych debatach wzięli udział:

ROBERT JURSZO, ŁUCJA KUDŁA, MARIA STANISZEWSKA, PROF. MARCIN URBANIAK, ADAM WAJRAK, ANNA KOZAJDA, MIŁKA STĘPIEŃ, PROF. PIOTR KRAJEWSKI, AGATA KUŹ MIŃSKA, ADAM DZIEDZIC

Z udziałem gości specjalnych:

AUGUSTYN MIKOS, MAYA OZBAYOGLU, DANIEL PETRYCZKIEWICZ, LILKA, OLGA GIZICKA, WIKTOR PAHL

linki do debat:

I Debata
I Debata

II Debata

link do debaty 26.10

Źródło: REV