„Mozaika Klimatyczna w Sejmie – warsztaty o klimacie dla osób poselskich”

Spread the love

Rodzice dla Klimatu uruchamiają kampanię edukacyjną skierowaną do polskich parlamentarzystów organizując rekomendowane przez naukowców i cieszące się międzynarodową popularnością warsztaty ,,Mozaika Klimatyczna”, które służą podnoszeniu świadomości na temat kryzysu klimatycznego wśród szerokiego grona odbiorców. Pierwsza edycja odbędzie się już 10 lutego br. w Sejmie RP. 

,,Jedną z misji naszego ruchu jest inicjowanie wartościowych wydarzeń, które łączą edukację na temat zmian klimatu z dążeniem do celów Porozumienia Paryskiego. – wyznaje Agata Lewandowska z ruchu Rodzice dla Klimatu – Wierzymy, że dobre prawo powstaje, gdy chęć budowania lepszego świata dla nas wszystkich i przyszłych pokoleń jest podbudowana rzetelną wiedzą” – dodaje Lewandowska.

Warsztaty ,,Mozaika Klimatyczna” trwają 3 godziny i mają formę pracy zespołowej. Uczestnicy wspólnie układają z kart tytułową „mozaikę”, która obrazuje przyczyny, mechanizmy i skutki zmian klimatu. Treść kart pochodzi z raportów Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu przy ONZ (IPCC). W efekcie uczestnicy warsztatów otrzymują „w pigułce” wiedzę o klimacie z najlepszego naukowego źródła.

„Interaktywna i wizualna formuła pozwala na lepsze poznanie i zrozumienie jednego z największych wyzwań, z jakim mierzy się dziś ludzkość. Stwarza też przestrzeń do rozmowy o możliwych rozwiązaniach, także systemowych, w tym na poziomie stanowienia prawa – wyjaśnia Katarzyna Udrycka, koordynatorka warsztatów w Polsce, certyfikowana przez francuskie Stowarzyszenie La Fresque du Climat – O ich wartości merytorycznej świadczy fakt, że we Francji „Mozaika Klimatyczna” weszła w skład obowiązkowego programu szkoleń na temat zmian klimatu dla wysokich urzędników państwowych.”

Zaproszenie do udziału w pierwszej edycji warsztatów, która odbędzie się 10.02.2023 w godz. 9:00-12:00 otrzymały Członkinie i Członkowie poniższych zespołów parlamentarnych:

  • Zespół Parlamentarny ds. Zielonego Ładu dla Polski
  • Parlamentarny Zespół Antysmogowy
  • Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Puszczy Białowieskiej i terenów przyrodniczo cennych
  • Zespół Parlamentarny „Zerwij z plastikiem”
  • Poselski Zespół ds. Nowego Zielonego Ładu
  • Parlamentarny Zespół ds. Miast.

Trwają także zapisy do udziału w kolejnych edycjach szkolenia, na które zapraszani są wszyscy polscy parlamentarzyści, niezależnie od przynależności do zespołu parlamentarnego, ugrupowania politycznego, przekonań czy okręgu.

Dotychczas jedynie 8 z 105 zaproszonych osób zadeklarowało swój udział w pierwszej edycji warsztatów – wyznaje Lewandowska – Świadczy to, z jednej strony, o gotowości do zdobywania i poszerzania wiedzy w zakresie nauki o klimacie osób zgłoszonych, z drugiej, o braku większego zainteresowania tematem ze strony pozostałych osób poselskich. A szkoda, bo z sondaży wynika, że polskie społeczeństwo jest zaniepokojone zmianami klimatu. Polacy czekają na wdrożenie skutecznych rozwiązań ustawowych, które przyczynią się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, adaptacji naszych miast do coraz mocniej odczuwalnych skutków zmian klimatu, a także wprowadzenia edukacji klimatycznej dla różnych grup społecznych. Tylko wtedy możemy mieć nadzieję na bezpieczną przyszłość nas samych i kolejnych pokoleń. – dodaje Lewandowska licząc na większe zainteresowanie tematem ze strony polskich decydentów politycznych.

W przyszłości planowane są także warsztaty ,,Mozaika Klimatyczna” dla mediów.

Konferencja prasowa po pierwszej edycji warsztatu w piątek 10 lutego, odbędzie się o godzinie 12:15 w holu sejmowym. 

Wstęp mediów na warsztaty w trakcie ich trwania nie jest możliwy, niemniej chętnie dostarczymy zainteresowanym zdjęcia z ich przebiegu.

Warsztaty będą prowadzone przez przeszkolone moderatorki, w tym przez panią Katarzynę Udrycką oraz Agatę Lewandowską.

Kontakt:

Agata Lewandowska, Rodzice dla Klimatu, Rodzice dla Klimatu, tel.: 607 623 646,  e-mail: a.lewandowska@rodzicedlaklimatu.org

Katarzyna Udrycka, Mozaika Klimatyczna, tel.: 601 37 01 33, e-mail: k.udrycka@NatureExplained.pl

Kontakt w sprawie organizacji kolejnych edycji warsztatów: warsztaty@rodzicedlaklimatu.org