Złap deszcz

Spread the love
Gminny program ekologiczny “Złap deszcz” cieszy się sporym zainteresowaniem. W tym roku podpisano już 32 umowy z mieszkańcami na modernizację lub tworzenie instalacji zatrzymującej wodę w obrębie danej działki.
W związku z galopującymi zmianami klimatu a co za tym idzie istotą działania Radni, na wniosek Wójta na czerwcowej sesji dołożyli na to zadanie 50 tys. zł.
Przypominamy, że nabór do programu jest ciągły, zaś umowy podpisywane w miarę posiadanych środków na dany rok. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem, a po spełnieniu wymogów formalnych, składanie wniosków.
Tekst uchwały wraz z regulaminem i wzorem umowy znajduje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod numerem 3218:
Wypełniony wniosek można złożyć w Urzędzie Gminy – osobiście, listownie lub poprzez ePUAP.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska tel. 12 419 17 01 wew. *134, *184
Należy pamiętać, że woda opadowa, o ile jest tylko gromadzona i umiejętnie przechowywana, może nam służyć z powodzeniem w domu i ogrodzie, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów, jakie ponosimy za korzystanie z gminnego wodociągu.
Wodę w ogrodzie możemy używać nie tylko w celu nawadniania roślin. Również wszelkie prace porządkowe mogą być przeprowadzone z jej udziałem! Za pomocą myjki ciśnieniowej ze zbiornikiem napełnionym deszczówką (również oczyszczoną, na przykład z piasku) możemy umyć czy to nasz samochód, czy elewację budynku.