Możemy działać na rzecz adaptacji do zmian klimatycznych i wspólnie dbać o planetę.

Spread the love

Wójt Gminy Wielka Wieś zaprasza mieszkańców na punkt konsultacyjny pn.: Analiza dokumentów planistycznych, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz retencja wodna.
Gwałtowne zjawiska pogodowe, które coraz częściej nas nawiedzają, są wyzwaniem zarówno dla mieszkańców i zarządców miast. Możemy działać na rzecz adaptacji do zmian klimatycznych i wspólnie dbać o planetę.
Podczas WielkoWiejskiego targu będzie można dowiedzieć się ciekawych informacji na temat dokumentów planistycznych oraz jak najskuteczniej zatrzymać wody opadowe i odpowiednio wykorzystać je do własnych celów.