Czy zostanie przyjęta ochrona zwierząt domowych przed przemocą?

Spread the love

Prace nad unijną Dyrektywą Antyprzemocową przyśpieszają

Trwają prace nad unijną Dyrektywa Antyprzemocową. W Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM) Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Wolności, Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnętrznych (LIBE) PE,  zgłoszonych zostało 1660 poprawek do sprawozdania dot. dyrektywy. Jedną z nich jest poprawka 1382, jedna z wielu z poprawek zgłoszonych przez dr. Sylwię Spurek dot. ochrony zwierząt domowych. Poprawka 1382 umożliwiłaby, że schroniska i inne lokale tymczasowe byłyby przygotowane do przyjmowania zwierząt towarzyszących. Kobiety, ofiary przemocy bardzo często nie odchodzą od sprawców przemocy właśnie ze względu na zwierzęta domowe.

“Wg badań przeprowadzonych w roku 2012 na zlecenie fundacji Alberta SPCA zajmującej się dobrostanem zwierząt, aż 59 procent kobiet nie odchodzi bądź opóźnia odchodzenie z przemocowego domu właśnie ze strachu o zwierzęta.” (źródło Oko Press). Zapewnienie schronienia dla zwierząt domowych jest konieczne, jeśli chcemy umożliwić kobietom odejście od sprawcy przemocy.

Fotografia unsplash.

Czy ochrona zwierząt zostanie zagwarantowana w Dyrektywie?

Przyśpieszenie prac nad dyrektywą oznacza, że organizacje pozarządowe będą miały mniejsze możliwości reagowania w sprawie zmian. To stanowi zagrożenie dla progresywnych poprawek, które wymagają negocjacji politycznych. O losach ochrony zwierząt zadecydują dwie największe frakcje polityczne Parlamentu Europejskiego Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów oraz Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL).

Green REV Institute, koalicja Future Food 4 Climate i inne NGO z całej Europy apelują o uwzględnienie zapisów dla ochrony zwierząt w Dyrektywie.

Morgan Janowicz, Green REV Institute: “ To kluczowy moment dla prac w Parlamencie i test dla S&D i EPL. Chcemy, żeby bezkompromisowo stanęły po stronie ofiar przemocy ze względu na płeć i w końcu zauważyły, że ochrona ofiary to także ochrona zwierząt, którymi się opiekuje. To test empatii i wyobraźni dla wielu polityków i polityczek.”

Green REV Institute to zielony think tank, watchdog klimatyczny działający dla transformacji systemu żywności.

Green REV Institute zainicjował i jest operatorem pierwszej rzeczniczej koalicji dla naprawy systemu żywności w Polsce Future Food 4 Climate,  organizatorem międzynarodowego wydarzenia European Vegan Summit, producentem reportaży Wegańska Warszawa oraz Posłuchaj Wegańskich Biznesów.

Źródło: Green REV Institute