Antybiotykooporność

Spread the love
Obraz Erika Varga z Pixabay

Komisja Europejska prowadzi konsultacje dot. walki z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Do 3 stycznia 2023 r. mamy okazję wziąć udział w konsultacjach KE nt. “walki z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe – zakaz stosowania niektórych środków przeciwdrobnoustrojowych u zwierząt/w produktach pochodzenia zwierzęcego przywożonych do UE.”

Antybiotykooporność to zagrożenie dla zdrowia publicznego. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) alarmuje, że w samym 2019 roku z powodu odporności na produkty przeciwustrojowe zmarło 1,27 mln osób. Naukowcy.czynie szacują, że do 2050 r. antybiotykooporność może przyczynić się do śmierci 10 mln ludzi. Sama Polska zajmuje 4. miejsce w Unii Europejskiej pod względem ilości antybiotyków podawanych zwierzętom tzw. hodowlanym. W 2018 roku trafiło do nich niemal 800 ton antybiotyków, a ta ilość rośnie z każdym kolejnym rokiem. Dobry przykład stanowi sytuacja z października 2021 roku, gdy w polskim mięsie, eksportowanym do Czech, odkryto przekroczone 60-krotnie normy antybiotyków. O zagrożeniu spowodowanym produkcją zwierzęcą dla zdrowia osób konsumenckich mówił także raport Najwyższej Izby Kontroli dot. kontroli systemu bezpieczeństwa żywności. Intensyfikacja “produkcji” zwierzęcej powoduje, że zwierzęta tzwhodowlane otrzymują coraz więcej leków, a osoby konsumenckie są narażone na poważne konsekwencje zdrowotne, o których nie informują etykiety na żywności.
Pomimo alarmujących danych, badań naukowych i wzrastającej świadomości decydentów osoby konsumenckie są stale narażone na spożywanie żywności, która szkodzi. Badanie Global trends in antimicrobial resistance in animals in low- and middle-income countries (2019) wskazało, że “Portfolio środków przeciwdrobnoustrojowych stosowanych w hodowli zwierząt przeznaczonych na żywność szybko się wyczerpuje, co ma istotne konsekwencje dla zdrowia zwierząt (…) i potencjalnie dla zdrowia ludzi. Regiony o najwyższym poziomie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe powinny podjąć natychmiastowe działania w celu zachowania skuteczności środków przeciwdrobnoustrojowych, które są niezbędne w medycynie ludzkiej, poprzez ograniczenie ich stosowania w produkcji zwierzęcej.”
Walka z antybiotykoopornością oznacza odchodzenie od intensywnej hodowli zwierząt i budowanie zrównoważonego systemu żywności, odpowiedzialnego klimatycznie, środowiskowo, zdrowotnie.

Całe stanowisko Green REV Institute, inicjatora koalicji Future Food 4 Climate można znaleźć na www.futurefood4climate.eu (dokumenty koalicji).
Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach i zabrania głosu dla zielonej, etycznej transformacji #brokenfoodsystem.

Źródło: Press Green REV Institute