Przeciwdziałajmy wykluczeniom!

Spread the love
Wczoraj odbyło się spotkanie reprezentacji Gminy Wielka Wieś, pod przewodnictwem wójta Krzysztofa Wołosa oraz jego zastępcy Karola Tucharza z przedstawicielami organizacji społecznych i mediów lokalnych.
Podczas spotkania na platformie internetowej, prelegenci rozmawiali o sposobach aktywizacji społecznej i przeciwdziałaniu wkluczeniom społecznym osób z niepełnosprawnościami. Również przedstawili skuteczne sposoby wspieranie tych osób. Wskazując mechanizmy skutecznej pomocy udzielanej w rozwiązywaniu problemów.
Wiele propozycji przedstawionych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie mówiły o możliwościach rozwoju osób, instytucji w przestrzeniach ekonomii społecznej. Podczas trwających Wielkowiejskich Targów, będziemy się starać te propozycje mechanizmów przedstawić jak najszerzej, zachęcając do aktywnego uczestnictwa w tych programach.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji społecznych oraz mediów lokalnych m.in. . ChSON “Ognisko”, Food & Life: Przedsiębiorstwo Społeczne, Fundacja MÓJ SEN, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych które wyraziły chęć aktywnego uczestniczenia podczas naszych spotkań Targowych.
Ważnym aspektem tych działań jest również budowanie postaw empatycznych wobec osób wykluczonych oraz z niepełnosprawnościami.
Magazyn „Istota” z wielkim zainteresowaniem przysłuchiwał się tym informacjom w trwającym kilka godzin spotkaniu.