Aktywny Kraków

Spread the love

Istota.info – Inicjujemy i wspieramy inicjatywy, mające na celu tworzenie społeczeństw opartych na solidarności międzyludzkiej oraz międzygatunkowej. Nasze działania wspierają edukację i kulturę, ponieważ widzimy zagrożenia związane z szeroko pojętymi problemami wykluczeń. Proponujemy diety roślinne, wskazując w wielu aspektach na jej korzyści, nie tylko dla nas samych, ale dla całej bioróżnorodności planety. Informujemy o katastrofie klimatycznej, która przynosi dramatyczne efekty dla naszego życia na Ziemi. Uczymy i propagujemy ekologiczny styl życia. Namawiamy do zadbania o swoje zdrowie i kondycję. Jesteśmy świadkami protestów, manifestacji, seminariów, dyskusji panelowych, byście i Wy mogli je zobaczyć i zrozumieć. Wspieramy akcje adopcyjne zwierząt.
Współpracujemy i wspieramy patronując medialnie wielu organizacjom stowarzyszeniom takimi jak: Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”; Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej „ROPS”; Polskie Towarzystwo Etyczne; Centrum Praw Kobiet; Stowarzyszenie przyjaciół konia Petrusa; Green REV Institute, „Wykluczenia?”; Manifest Wegański i wiele innych. Nasze działania opieramy na szacunku i wspólnotowej polityce opartej na zasadach demokracji. Wiemy, że idea i postawa wegańska odmieni nasz Świat!

Anonymous for the Voiceless (AV) to założona w 2016 roku w Australii międzynarodowa organizacja działająca na rzecz praw zwierząt pozaludzkich, sprzeciwiająca się wszelkim formom ich wykorzystywania. Obecnie w jej ramach działa ponad 100 tysięcy wolontariuszy w ponad 60 krajach, w tym w Polsce. Tworzą oni globalną społeczność ludzio podobnych poglądach (abolicjonistyczny weganizm), specjalizujących się w aktywizmie ulicznym. Wszystkie oddziały AV organizują tzw. Sześciany Prawdy (Cube of Truth)– pokojowe kampanie uliczne, w których – przedstawiając na ekranach nagrania pokazujące standardowe praktyki stosowane w hodowlach zwierząt – informują społeczeństwo o ukrywanych realiach hodowli i wykorzystywaniu zwierząt pozaludzkich.
W Polsce Anonymous for the Voiceless ma swoje oddziały m.in. w Katowicach, we Wrocławiu, w Warszawie, Trójmieście, Bydgoszczy, Poznaniu oraz Krakowie (4 września 2021 roku minęła czwarta rocznica rozpoczęcia działalności pierwszego krakowskiego Sześcianu Prawdy).
„Pokój to nie tylko brak wojny, to obecność sprawiedliwości. Sprawiedliwość musi być ślepa na rasę, kolor skóry, religię czy gatunek. Jeśli nie jest ślepa, będzie narzędziem terroru, a dziś w upiornych Guantanamo, które nazywamy hodowlami lub rzeźniami, panuje niewyobrażalny terror”. (Philip Wollen Pic via Alejandro Hernández)
Jak możesz nam pomóc? Zostań weganką/weganinem, a najlepiej wegańską aktywistką/wegańskim aktywistą.

Azyl Kurza Łapka „Cześć! Tym, którzy jeszcze nas nie znają, chcemy się przedstawić.
Jesteśmy parą wegan, aktywistów. W ciągu czterech lat swojej działalności na rzecz zwierząt oprócz organizowania czuwań pod rzeźniami, prowadzenia wykładów i warsztatów, dokumentowania warunków życia w hodowlach i transportach czy działań ulicznych udało nam się ocalić przed brutalną śmiercią kilkaset istnień. Wszystkim uratowanym zwierzętom znaleźliśmy bezpieczne, dożywotnie domy, gdzie resztę swojego życia spędzą otoczone miłością. Sami pod swoje skrzydła na początku wzięliśmy 4 kury brojlery, które pokochaliśmy całym sercem. Zawsze marzyliśmy o stworzeniu miejsca dla uratowanych zwierząt, dla których od początku przeznaczeniem była śmierć w ubojni. Pragnęliśmy oszukać przeznaczenie i dać tym cudownym istotom najlepsze warunki, jakie można im stworzyć”.
Azyl Kurza Łapka to miejsce dla uratowanych zwierząt z hodowli przemysłowych. W azylu przebywają zwierzęta z niepełnosprawnością potrzebujące opieki i wsparcia przez całą dobę. Pragniemy pokazać ludziom, że zwierzęta, które są masowo zabijane i eksploatowane, mogą być traktowane jako towarzysze życia, przyjaciele i nie różnią się niczym od naszych zwierząt „domowych”.
https://www.facebook.com/azylkurzalapka

Fundacja Centrum Praw Kobiet powstała po to, by działać na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Równość nie może istnieć bez poczucia bezpieczeństwa, sprawczości, poczucia własnej wartości. Przemoc, zarówno systemowa, jak i doświadczana od jednostki jest narzędziem, które zabiera te trzy wartości. Kobiety, które boją się mężczyzn, i mężczyźni, którzy uważają, że mają prawo do decydowania o życiu kobiet z racji swojej płci, nie żyją w świecie przyjaznym dla nikogo, nie mogą tworzyć demokratycznych struktur, wychowywać szczęśliwych kolejnych pokoleń. Nie mogą dyskutować jak równy z równą, ponieważ równi nie są.
Pobicia, wyzwiska, gwałt – to nie są zachowania rzadkie ani nietypowe. Stereotypem jest figura mężczyzny czającego się w krzakach lub ciemnej uliczce, który chce napaść na kobietę. Sprawcy przemocy znają swoje ofiary, to najczęściej ich żony, partnerki, matki, córki, siostry, koleżanki z pracy. Osoby najbliższe, które nie uciekają od przemocowca, ale nie dlatego, że „to lubią”, ale dlatego, że sprawcy przemocy budują relacje oparte na nieuzasadnionej władzy. Izolują od rodziny, przyjaciół, swój uśmiech lub łzy traktują jako nagrodę lub karę dla tych, które od siebie uzależnili.
Czy można chronić się przed przemocą? I tak, i nie – przemoc bowiem zależy od sprawcy, nie od osoby, która jej doznaje, może dotknąć każdego. Ale z pewnością w przemocy nie można pozwolić na jedno – na ciszę. Przemoc karmi się milczeniem, poczuciem, że jest jednostkowa, że wstydem jest być skrzywdzonym, ale nie jest wstydem krzywdzenie. Dlatego reagowanie, reagowanie za każdym razem, gdy samej doświadcza się czegoś złego, gdy jest się świadkiem/świadkinią przemocy, jest tak istotne. Wiele kobiet daje świadectwo tego, czego doświadczyły, dla wielu z nich poznanie historii innej kobiety było źródłem siły, by samej podjąć działania prowadzące do zmian. I to jest szczególnie istotne w naszej pracy z kobietami, które doświadczyły przemocy – niczego nie narzucamy, niczego nie nakazujemy. Rozkazy, dyrektywne stwierdzenia, namawianie – to sposoby działania sprawców przemocy, a my nie chcemy powielać ich zachowań. Zależy nam na tym, aby kobiety odzyskały utraconą siłę, by poczuły, że panują nad swoim życiem, że potrafią i mają w sobie moc do działania, że są pełnoprawnymi jednostkami ludzkimi. https://cpk.org.pl/kontakt/krakow/
Przekaż darowiznę na CPK Kraków: 18 1020 1156 0000 7302 0095 8587
Centrum Praw Kobiet, oddział w Krakowie: ul. Dunajewskiego 5, 31-133 Kraków,
kom. 780 079 988, e-mail: cpk_krakow@cpk.org.pl, Godziny pracy sekretariatu:
10.00–18.00, Wolontariat: wolontariat_krakow@cpk.org.pl

Fundacja Przyjaciele konia Petrusa została założona jesienią 2019 roku przez dziennikarkę Magdalenę Hejdę, która przez wiele lat pomagała zwierzętom za pośrednictwem programu „Kundel bury i kocury”, który ukazywał się na antenie TVP Kraków. Impulsem do założenia fundacji była konieczność zapewnienia opieki Petrusowi. To koń ocalony dzięki kweście na pogrzebie Piotra Szczęsnego „Szarego Człowieka”. Petrus jest pierwszym podopiecznym fundacji, która w miarę możliwości finansowych ratuje zwierzęta przed cierpieniem i bezdomnością oraz wspiera ludzi, którzy dają psom i kotom dom tymczasowy lub opiekę na ostatnie lata, a czasem nawet ostatnie tygodnie życia. Organizuje akcje adopcyjne i charytatywne.
Nasza strona na FB: https://www.facebook.com/fundacjaprzyjacielekoniapetrusa konto: 41 1090 1870 0000 0001 4364 1050, tel. 601 47 04 40.

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa jest niezależną, ogólnopolską organizacją pozarządową zajmującą się przeciwdziałaniem dyskryminacji i promowaniem praw człowieka.
Misją organizacji jest tworzenie społeczeństwa niedyskryminującego, w którym każdy, bez względu na płeć, pochodzenie, wyznanie lub bezwyznaniowość, orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność etc. jest traktowany jednakowo, w każdym dostrzega się, szanuje i akceptuje różnice.
Polistrefa działa na rzecz osób z grup postrzeganych stereotypowo i doświadczających dyskryminacji, szczególnie ze względu na wyznanie i bezwyznaniowość, narodowość
i pochodzenie etniczne, płeć, orientację psychoseksualną i tożsamość płciową.
Od 2012 roku ważnym obszarem działań fundacji jest przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wyznanie i bezwyznaniowość w edukacji publicznej. Fundacja monitoruje, bada i dokumentuje przejawy dyskryminacji. Wydaje raporty i rekomendacje, których zastosowanie poprawia sytuację uczniów i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek innych wyznań niż rzymskokatolickie oraz bezwyznaniowych. Prowadzi konsultacje prawne oraz interweniuje w przypadkach łamania prawa w tym obszarze.
Fundacja Polistrefa organizuje szkolenia, warsztaty, spotkania dyskusyjne, sieciujące, konferencje, a także „Żywe Biblioteki” i „Noc Świątyń. Prowadzi badania oraz wydaje raporty i rekomendacje dla instytucji publicznych. Współpracuje z instytucjami na poziomie krajowym i samorządowym, a także z organizacjami pozarządowymi. Udziela także wsparcia psychologicznego, prawnego osobom dotkniętych dyskryminacją.
www.polistrefa.pl, www.zywabibliotekakrk.pl, www.facebook.com/fundacja.polistrefa, www.facebook.com/zywabiblioteka.krk, Instagram: fundacja.polistrefa.

Food Not Bombs narodził się w latach 80. w Stanach Zjednoczonych. Został stworzony przez grupę działaczy antywojennych, którzy wydawali darmowe, wegetariańskie posiłki wszystkim potrzebującym. Ruch szybko się rozprzestrzenił po całych Stanach Zjednoczonych, a później dotarł również do Europy i Azji. W Polsce pierwsza grupa Food Not Bombs zaczęła działać w 1990 roku we Wrocławiu.
Działania te mają na celu zwrócenie uwagi na światowy problem, jakim jest niedobór żywności. Podczas gdy rządy wydają ogromne sumy pieniędzy na zbrojenia, miliony ludzi cierpią z powodu ubóstwa i braku dostępu do pożywienia. Aktywiści ruchu starają się uświadomić społeczeństwu, że konflikty zbrojne są jedną z głównych przyczyn biedy i głodu. Dbając o to, by wydawane posiłki były bezmięsne, starają się też promować wegetariański styl życia.
Inicjatywa Food Not Bombs została zapoczątkowana w Krakowie w 2001 roku. Akcja trwała całą zimę i od tamtej pory wznawiana jest corocznie. Obecnie posiłki wydawane są od jesieni do późnej wiosny w każdą niedzielę o godzinie 15.00 w pobliżu przejścia podziemnego przy dworcu PKP/Galerii Krakowskiej.
W tym sezonie ruszamy niebawem.
Wszelkie informacje dostępne są na naszej stronie na FB: https://www.facebook.com/fnbkrakow/?ref=page_internal

Grupa MIGAWKI zajmuje się popularyzacją polskiego języka migowego oraz działalnością na rzecz społeczności Głuchych, w tym propagowaniem jej kultury, wspieraniem oddolnej działalności aktywistycznej jej członków oraz wspomaganiem instytucji kultury w tworzeniu dostępnych wydarzeń i inicjatyw. Zespół składający się z tłumaczek, lektorek i pasjonatek PJM, realizuje te zamierzenia poprzez organizację dostępnych wydarzeń popularyzujących język i kulturę Głuchych, oraz tworzeniem płaszczyzny włączającej członków i członkinie społeczności Głuchych do interdyscyplinarnych działań Fundacji, w tym projektów realizowanych przez instytucje kultury.

Kultura wykluczenia? To program społeczno-naukowy. Naszym celem jest mówić o wykluczeniach, uświadamiać, że obojętność jest równie zła jak odrzucenie. Naszym celem jest pokazywanie, że to, co wydaje nam się dziwne, inne, obce – wcale takie nie jest. „Kultura wykluczenia?” poprzez swoje spotkania, panele i wykłady przede wszystkim szuka drogi łączenia, inkluzji, budowania dobrej mowy, wspólnoty czy pokazywania, że to, co nas dzieli i różni, niekoniecznie jest złe, niedobre i szkodliwe. Im więcej wiemy o różnorodności, im większą mamy świadomość, czym jest wykluczenie, tym więcej mamy szans na przeciwdziałanie wrogości wobec drugiego człowieka, powstrzymanie niszczenia innych istot żyjących. Naszym celem jest pokazanie, że różnorodność może być piękna, a inność –wzbogacająca i ucząca nas wszystkich, kim jesteśmy i kim możemy być. Każde społeczeństwo zyskuje najwięcej, gdy uczy się swojej różnorodności i otwiera się na to, co odmienne.
Zapraszamy na nasze strony https://www.facebook.com/kultura.wykluczenia,
oraz https://kulturawykluczenia.wordpress.com
Nasze materiały dostępne są na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCQTYVxOtGpAiA_VvZqUamOw

Stowarzyszenie Mudita to ogólnopolska organizacja zapewniająca rozmaitego rodzaju wsparcie rodzinom osób z niepełnosprawnościami. Chcemy pokazać rodzicom i opiekunom, że widzimy w nich nie superbohaterki i superbohaterów, ale ludzi, którzy tak jak każdy mają prawo do zmęczenia, wypalenia, do zadbania o siebie. Nasze działania obejmują m.in. inicjatywę „Latające SPA”, czyli docieranie do domów mam i opiekunek, by zapewnić im chwilę relaksu, np. masaż, dostarczyć obiad czy pomóc w opiece nad dzieckiem; z kolei Wolontariat Wytchnieniowy to wolontariusze wspierający regularnie wybraną rodzinę poprzez pomoc w domowych obowiązkach czy opiekę nad dzieckiem na jakiś czas; Telefon Zaufania Mudita umożliwia opiekunom rozmowę z psychologiem; Grupy wsparcia dla rodziców osób z niepełnosprawnościami; Wsparcie prawne; Grupa „SPA 007” – to grupa do zadań specjalnych, niosąca pomoc w rozwiązywaniu nietypowych problemów rodzin OzN, jak np. poszukiwanie stomatologa dla dziecka z porażeniem mózgowym, mechanika samochodowego dla mamy o ograniczonej mobilności i podobne inicjatywy – zwykłe-niezwykłe problemy.
Tel. +48 794 427 468, https://stowarzyszeniemudita.pl

Manifest Wegański to ruch społeczny działający na rzecz wszystkich istot żyjących. Celem Manifestu Wegańskiego jest propagowanie takich wartości, jak równość, wsparcie, jedność i odpowiedzialność. Wierzymy, że weganizm jest nie tylko dietą, lecz także stylem życia, wypływającym ze światopoglądu równościowego. Wierzymy, że jesteśmy jedną różnorodną rodziną zwierząt ludzkich i pozaludzkich. Celem naszej działalności jest edukowanie, ale również uświadamianie, że tylko od nas – współczesnych ludzi – zależy, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, czy kryzys klimatyczny rozwinie się bez żadnych ograniczeń, czy może jednak uda nam się zminimalizować jego negatywne skutki. Pracujemy również na rzecz wszystkich istot żyjących, działamy na rzecz równości zwierząt pozaludzkich oraz zrozumienia i poprawy dobrostanu zwierząt zagrożonych przez działalność człowieka. Zapraszamy na nasze spotkania do Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki i na spotkania na Rynku Głównym w Krakowie. Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.manifestweganski.pl, FB oraz na portalu Istota.info

Małopolskie Stowarzyszenie Probacja od wielu lat prowadzi aktywne działania ukierunkowane na społeczną inkluzję osób doświadczających konfliktu z prawem oraz ich rodzin. Lata obserwacji pozwoliły ustalić, że osoby, które weszły w konflikt z prawem, oraz ich rodziny doświadczają wykluczenia w swoich społecznościach.
W naszej pracy szczególnie skupiamy się na działaniach mających na celu poprawę sytuacji dzieci więźniów oraz integrację rodzin dotkniętych izolacją penitencjarną, prowadząc programy rodzinne w jednostkach penitencjarnych oraz pracując z dziećmi i rodzinami w ich środowiskach lokalnych. Stowarzyszenie zajmuje się również walką ze stygmatyzacją dzieci więźniów, które „odbywają karę za nie swoje winy”, cierpią ze względu na obciążenie emocjonalne wyrokiem rodzica, ale także z powodu nagłego pogorszenia warunków ekonomicznych i poczucia osamotnienia. Ponadto Stowarzyszenie oferuje doradztwo i szkolenia dla różnych grup zawodowych w zakresie lepszego zrozumienia potrzeb oraz skutecznych metod wspierania rodzin osób osadzonych i wpływu izolacji penitencjarnej członka rodziny na pozostałe osoby w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka.
Małopolskie Stowarzyszenie Probacja; al. Krasińskiego 9/26a, 31-111 Kraków, Nr konta bankowego: 62 1050 1445 1000 0024 2548 2086, Koordynator zadania Ewelina Startek, Tel. 667 579 775, ewelinas.probacja@wp.pl