Krakowskie Forum Dyskusyjno-Klimatyczne

Spread the love

Rozmowa z dr. Marcinem Urbaniakiem, przedstawicielem stowarzyszenia „Klub Gaja” oraz współorganizatorem Strajku dla Ziemi, który odbył się 15 lutego 2019 r. w Krakowie.

Wydaje się, że najważniejszym z postulatów jest powstanie Forum w Krakowie. Może Pan przybliżyć temat postulatów protestu?

Strajk dla Ziemi jest międzynarodową inicjatywą, odbywającą się między innymi w Polsce, obejmującą dziewięć miast. Inicjatywa ta polega m.in. na cyklicznych protestach, które odbędą się jeszcze w kwietniu oraz sierpniu, a zakończą strajkiem we wrześniu br.
Wspólnie z innymi osobami, grupami oraz organizacjami współtworzącymi tę inicjatywę wypracowaliśmy siedem postulatów, wśród których znalazł się jeden wiodący, który jest inicjatywą obejmującą całą Polskę. Mianowicie jest to Krakowskie Forum Dyskusyjno-Klimatyczne polegające na tym, iż będziemy w odpowiednich terminach i miejscach, najprawdopodobniej na Uniwersytecie Jagiellońskim, zapraszać dyskutantów, którzy będą reprezentować trzy strony interesariuszy zainteresowanych zmianami klimatycznymi. Będą to przede wszystkim osoby reprezentujące władze Krakowa i samorządu. Mamy nadzieję, że obecny będzie prezydent miasta Krakowa, być może osoby z Zarządu Zieleni Miejskiej. Drugą stroną będą mieszkańcy miasta Krakowa. Trzeba umożliwić im wypowiedzenie się na temat wszystkich spraw związanych ze smogiem, zanieczyszczeniami i niedogodnościami środowiskowymi oraz ekologicznymi, z jakimi musimy się w Krakowie mierzyć na co dzień. Trzecią stroną dyskutującą byliby eksperci, którzy są specjalistami w obszarze architektury, transportu, odnawialnych źródeł energii, walki ze smogiem. Tak więc Krakowskie Forum Ekologiczno-Klimatyczne to bardzo interesująca inicjatywa, ponieważ mamy nadzieję, że rozwinie się z tego skuteczna konstruktywna dyskusja, za którą pójdą konkretne, skutecznie i efektywne działania tak od strony ekspertów, jak i władz Krakowa.

Zaprasza Pan do tej inicjatywy również młodzież?


Jako współorganizator tej inicjatywy jestem szczególnie zadowolony z faktu, że mogę do niej zaprosić również młode osoby, ponieważ mam przyjemność pracować z uczniami dwóch krakowskich liceów ogólnokształcących – I Liceum, tzw. Nowodworka, oraz VIII Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego przy ulicy Grzegórzeckiej. Mam nadzieję, że młodzi ludzie są zainteresowani i że zaangażują się chociażby z tego względu, iż na pierwszym proteście – Strajku dla Ziemi, który odbył się w Krakowie, byli obecni m.in. moi uczniowie wśród innych nastolatków, dla których nie jest obojętna sprawa klimatu i zanieczyszczeń. Tak więc mam nadzieję, że to Krakowskie Forum Klimatyczne również przyciągnie do dyskusji nie tylko starsze, ale również młodsze generacje, które chciałyby zabrać głos i być może przedstawić skuteczne alternatywy rozwiązań w walce ze smogiem, z wycinką drzew i innymi problemami, które mieszczą się w naszych kolejnych postulatach.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Janusz Bończak – Istota.info

Dodaj komentarz