Symbolika znaku

Spread the love

Litery „M” i „W” będące pierwszymi literami wyrazów tworzących nazwę ruchu społeczno-kulturalnego „Manifest Wegański”. Tworzą logo ruchu. Kolor litery „M” (niebieska) symbolizuje przestrzeń, miłość, niebo i czyste powietrze, a litera „W” (zielona) przedstawiona w kolorze zielonym oznacza weganizm, dietę roślinną oraz naturę, a złączone przedstawiają całość układającą się w formie fali o różnych amplitudach drgań wskazujących na zależność od odczuwanych przez nas emocji i oddziaływania na nasze życie losu.

Fala też jest obrazem światła jako nośnika życia i informacji. Bicia serca.

Dodatkowo fala tworzy syntetyczny obraz korony z herbu Krakowa.
Czcionka „Pica” jest charakterystycznym fontem wspominającym minione czasy, gdy Manifesty pisane były na prostych maszynach do pisania i powielane były przy użyciu czcionek zecerskich. Drugim wykorzystanem fontem jest czcionka Now.

Fala w logo może być przedstawiana korzystając z różnych form wyrazu zachowując jednak jej charakterystyczną kolorystykę.
Dopuszczalna jest również wersja monochromatyczna złożona z obu części przedstawiona jednym kolorem.
Projekt logo, przygotowanie Janusz Bończak

Pobierz logo MW