Zieleń, transport, odpady, energia – Kraków otwiera się na trudne tematy, organizując pierwszy klimatyczny panel obywatelski

Młodzież wychodzi na ulice próbując zapobiec nadchodzącej katastrofie klimatycznej, Kraków chce być zeroemisyjny do 2030 r., a mieszkańcy…mają realną szansę na to by wspólnie wypracować propozycje, dzięki którym neutralność klimatyczna nie będzie tylko dobrze brzmiącym hasłem na ustach polityków. Wkrótce rusza w Krakowie klimatyczny panel obywatelski.

20 września 2019 r. na ulice Krakowa wychodzą setki młodych ludzi, niosących na sztandarach hasła o tym, że czas się obudzić, uratować Ziemię przed katastrofą i zadbać o przyszłość nie tylko kolejnych pokoleń, ale i nas samych. Słyszymy tego dnia 6 postulatów Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, żądających wprowadzenia stanu kryzysu klimatycznego w Polsce, edukacji klimatycznej w szkołach, większej uwagi mediów w tym zakresie, powołania eksperckiej i niezależnej Rady Klimatycznej oraz przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarczej w naszym kraju. W tym samym czasie pojawia się również pomysł zorganizowania w Krakowie klimatycznego panelu obywatelskiego, podczas którego to mieszkańcy mieliby wypracować rozwiązania mające efektywnie walczyć z nadciągającą katastrofą klimatyczną.

Niespełna rok później zapada decyzja o przeprowadzeniu pierwszego wydarzenia tego typu w historii miasta. Mamy sierpień 2020 r. i plan zorganizowania przedsięwzięcia będącego formą konsultacji społecznych, w których biorą udział losowo wybrani mieszkańcy. Ta mocno reprezentatywna, 60-osobowa grupa, wyłoniona na podstawie kryteriów demograficznych, takich jak miejsce zamieszkania, wiek, płeć i wykształcenie, ma wypracować pod okiem ekspertów rekomendacje, które z jednej strony powinny być odzwierciedleniem opinii i potrzeb wszystkich Krakowian, z drugiej, uzyskując 80 proc. głosów poparcia samych panelistów, zostać wdrożone przez prezydenta i radę miasta.

Joanna Kądziołka, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste.

Jedną z kluczowych kwestii, zapewniających transparentność procesu, jest udział kilku różnych stron, mających bezpośredni wpływ na wypracowanie skutecznych rozwiązań. Przede wszystkim są to paneliści i eksperci, których zadaniem jest przekazanie tym pierwszym niezbędnej wiedzy. Kolejną grupą są interesariusze, czyli osoby lub organizacje (aktywiści, NGO-sy), którzy przedstawią swoje rekomendacje. Jest także organizator, wybrany na drodze konkursu, będący zewnętrznym podmiotem prowadzącym konsultacje oraz zespół monitorujący, w którego skład wchodzą reprezentanci wszystkich wymienionych grup, włączając w to także Urząd Miasta i Radę Miasta.

Pierwszy panel obywatelski odbył się w Gdańsku i dotyczył walki z powodziami. W kolejnym, zorganizowanym tam rok później, mieszkańcy dyskutowali o poprawie jakości powietrza. Na ten sam temat postawił też w 2018 r. Lublin. Wrocław skupił się na transporcie, Łódź natomiast podjęła dyskusję o zieleni, wypracowując 64 rekomendacje, które mają być wdrażane w mieście w najbliższych latach, w tym m.in. zielony budżet partycypacyjny, odbetonowanie przestrzeni miejskich, łąki kwietne i ograniczenie koszenia, czy zalecenia dla inwestorów.

>> Screen posta: https://www.facebook.com/InstytutPolitykPublicznych/posts/1612825475547816

Rys. 1 „Klimatyczny panel obywatelski”, Andrzej Łazęcki, UMK

W zasadzie wszystkie wymienione wyżej tematy wybrzmiały także podczas spotkania inaugurującego proces przeprowadzenia panelu obywatelskiego w Krakowie. Trzema najmocniej dyskutowanymi były jednak energia, odpady i transport w mieście. Jako główny cel pierwszego krakowskiego panelu wyznaczono neutralność klimatyczną miasta, a tematem panelu ma być to „jak miasto Kraków
i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Argumentem przemawiającym za takim wyborem są m.in. dane dotyczące źródeł emisji
w Krakowie. Wynika z nich, że sektory energii i budynki odpowiadają za 76% emisji, z którymi rozwiązania stworzone przez Krakowian mają realnie zawalczyć w kolejnych latach.Pod koniec miesiąca dowiemy się kto zostanie operatorem projektu <LINK>https://dialogspoleczny.krakow.pl/krakowski-panel-klimatyczny-konkurs-ofert-oraz-nabor-na-czlonkowczlonkinie-komisji-konkursowej/?fbclid=IwAR1m-UOSYfWe8uxgDu0IyTBowjjIYENREWYjYSqzdwjD99jQQZLpJfeJVCY, a jesienią ma ruszyć seria 5 spotkań z mieszkańcami.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o panelach obywatelskich, czytaj przewodnik napisany przez Marcina Gerwina, koordynatora paneli obywatelskich: <LINK> http://otwartyplan.org/panele-obywatelskie-przewodnik-po-demokracji-ktora-dziala-publikacja-w-6-jezykach/

Tekst Joanna Kądziołka, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

Wspieraj Istotę – wpłać datek. Ogłoś się na łamach naszej strony.

Istotnie tak!