Zgoda na śmierć około 500 kobiet rocznie?

Spread the love

Rozmowa z Natalią Kućmą, dyrektorką Centrum Praw Kobiet w Krakowie.

 

Jakie konsekwencje mogą wyniknąć w sytuacji wycofania się naszego rządu z Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej?

Zapytajmy inaczej. Jakie są konsekwencje z wycofania się z ochrony kobiet i dzieci dotkniętych przemocą? – To jest zgoda na rzeczywistość, w której porzekadła się zachowania typu „jak się baby nie bije, to jej wątroba gnije”. Traktowane tych zachowań jako reguły i normy, a nie jako koszmarne reminiscencje odległych czasów. To świat, w którym można zgwałcić osobę nieprzytomną „bo nie stawiała oporu”. To nieustanny krąg przemocy, w którym dzieci obserwujące przemoc ojców wobec matek, potem we własnych związkach powielają krzywdzące role. To dalsza zgoda na śmierć około 500 kobiet rocznie, które giną w Polsce z powodu przemocy w rodzinie. To także świat na opak, w którym wstyd i odium społeczne jest udziałem ofiary, a nie osoby, która ją skrzywdziła. Nasza rzeczywistość nie jest różowa, a wdrożenie i stosowanie standardów zawartych w konwencji jest możliwością zmiany, która wpłynie – dosłownie – na życie wielu z nas.

Dlaczego Konwencja Stambulska jest istotna?

Natalia Kućma, dyrektorka Centrum Praw Kobiet w Krakowie

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zwana potocznie Konwencją Stambulską jest kompleksowym dokumentem o międzynarodowym znaczeniu wyznaczającym kierunek zmian. Dokument ten uznaje, że równouprawnienie kobiet i mężczyzn jest podstawowym warunkiem do zapobiegania przemocy wobec kobiet oraz, że to kobiety są bardziej narażone na przemoc ze względu na płeć. Celami konwencji jest ochrona kobiet, zapobieganie przemocy, ale także wsparcie dla specjalistycznych organizacji pomocowych. W Polsce te kwestie wciąż są niedoskonałe i niedopracowane, zarówno instytucje państwowe, jak i świadomość wielu ludzi przepełniona jest stereotypami krzywdzącymi dla kobiet. Konwencja wymaga, by to ochrona ofiar była priorytetem, by wdrażano wielostronne rozwiązania zapewniające im bezpieczeństwo, ale także prewencję.

Dziękuję za rozmowę.
Janusz Bończak

Wspieraj Istotę – wpłać datek. Ogłoś się na łamach naszej strony.