Światowy Dzień Istnienia, 3. dzień obchodów Tygodnia Laudato Si’

Spread the love

Jeśli zbliżamy się do przyrody i środowiska bez tego otwarcia na zadziwienie i podziw, jeśli nie mówimy już językiem braterstwa i piękna w naszej relacji ze światem, to nasze postawy będą postawami władcy, konsumenta lub jedynie wyzyskującego zasoby naturalne, niezdolnego do postawienia ograniczeń swoim doraźnym interesom. Jednakże jeśli czujemy się ściśle związani ze wszystkim, co istnieje, to umiar i troska pojawiają się spontanicznie. (LS:11)

Duchowość chrześcijańska proponuje alternatywny sposób rozumienia jakości życia i zachęca do prorockiego i kontemplatywnego stylu życia, zdolnego do głębokiej radości, unikając obsesji na tle konsumpcji. Ważne jest podjęcie dawnego nauczania, obecnego w różnych tradycjach religijnych, a także w Biblii. Chodzi o przekonanie, że „mniej znaczy więcej”. Rzeczywiście, nieustanne gromadzenie możliwości konsumpcji rozprasza serce, uniemożliwiając docenienie wszystkiego i każdej chwili. Natomiast stawanie w pogodzie ducha przed tym, co istnieje, choćby tego było niewiele, otwiera nam znacznie większe szanse na zrozumienie i spełnienie osobiste. (LS:222)
Wybrane przez dr hab. Barbarę Niedźwiedzką, opowiedzzwierze.pl

Dołącz do obchodów Tygodnia Laudato Si’

***
Światowy Dzień Istnienia (ang. World Existence Day) – Dziś redakcja magazynu „Istota” inauguruje powstanie cyklicznego święta obchodzonego 18 maja na całym Świecie. W dniu tym świętować będziemy istnienie Ziemi, jako części ogromnego wszechświata wraz z istniejącym na niej wszelkim życiem, będącym wyjątkową emanacją stworzenia.
Przypominać będziemy o integralnym, globalnym charakterze naszego życia na Ziemi.